premiéry

Premiéry sezony 2016/2017:

 

Premiéry sezony 2017/2018:

West Side Story
Choreografie: Mário Radačovský Hudba: Leonard Bernstein Scéna: Marek Hollý Kostýmy: Alexandra Grusková
Something´s coming in Brno...

Jeden z nejslavnějších a nejhranějších světových muzikálů na hudbu Leonarda Bernsteina bude předlohou k tanečnímu zpracování pro Balet NdB ve zcela netradičních prostorách. V projektu Mária Radačovského West Side Story pro vás na brněnském výstavišti připravujeme nevšední zážitek s naším baletním souborem a jeho hosty. Efektní taneční divadlo nebo spíše velkolepá show různých tanečních žánrů zapojených do koncepce naší West Side Story slibuje lákavou alternativu pro hraní mimo budovu Janáčkova divadla.
Premiéra projektu: 25. listopadu 2017, Brno-výstaviště v pavilonu P

www.westsidestory.cz

4 Elements: Gnawa / Falling Angels / Sarabande

Choreografie: Nacho Duato, Jiří Kylián, Lukáš Timulák Hudba: J. S. Bach, Steve Reich a další
Světové choreografi e v Mahenově divadle

V dalším premiérovém moderním večeru pokračuje Balet NdB v uvádění světových choreografi ckých osobností do svého repertoáru. Po historicky prvním uvedení děl George Balanchina a Jiřího Kyliána, přinášíme na naši scénu další výjimečnou světovou choreografi ckou osobnost – Nacha Duata. Jeho dílo Gnawa je strhující podívanou podbarvenou hudebním projevem typickým pro severoafrickou oblast a přilehlé Středozemí. Gnawa je tanečně i hudebně plná podmanivé síly, jejíž dravý proud je směsí smyslné elegance, organického rytmu Středozemí a plastické a dynamické choreografi e Nacha Duata. Úspěch Petite Mort zajistil Baletu NdB možnost uvedení dalších choreografi í génia Jiřího Kyliána. V tomto večeru vám představíme dvě výjimečné choreografi e, Falling Angels a Sarabande. V mistrovských kompozicích jednotlivých titulů dostane prostor pro realizaci mužský i ženský element. Falling Angels zobrazuje ženy, tanečnice, jejich touhu po dokonalosti a jejich podléhání ženské psyché v různých životních situacích. Naproti tomu Sarabande je čistě mužskou záležitostí. Choreograf v jistém ohledu šovinisticky nahlíží na mužskou agresivitu, zranitelnou citlivost i zdvořilost, zkoumá jejich sexualitu, pocity důležitosti i zbytečnosti a… hlouposti. V tomto večeru uvedeme také jednu původní choreografi i vytvořenou speciálně pro náš soubor. Autorem bude Lukáš Timulák, který s námi již spolupracoval na úspěšném baletním večeru Petite Mort.
Premiéra: 9. března 2018 v Mahenově divadle

Amadeus MozArt
Choreografie: Carolina Isach Cogollos, Dan Datcu, Uladzimir Ivanou Hudba: W. A. Mozart
Roztančený Amadeus

Z hlediska tance není sice prostor divadla Reduta vhodný pro klasický balet, ale za to pro experimentální projekty a současné choreografi cké kreace je místem velkých možností. To ostatně dokázala premiéra tanečních Kontrastů. Nová redutní premiéra tak bude opět večerem současné choreografi e a výzvou pro mladé tvůrce. A protože je Reduta neoddělitelně spojena s osobou W. A. Mozarta, bude on sám hlavním tématem premiérového projektu s názvem Amadeus MozArt. V něm budete mít možnost prožít s tímto hudebním géniem a tanečníky naplno dvě hodiny, ve kterých zabydlíme tancem jeviště, foyer i mozartovský sál. Budeme svědky toho, jak jednotliví choreografové cítí „svého“ Mozarta, jak jsou inspirováni jeho osobou, hudbou i prostorem divadla. Budeme vám servírovat Mozarta třikrát jinak, ve třech tanečních chodech – „á la“ Isach, Datcu nebo Ivanou. Přijďte ochutnat!
Premiéra: 23. května 2018 v divadle Reduta