Ceny kurzů pro rok 2019/2020 a pokyny k platbě

Dospělí 90 minut 
Cena kurzu na rok 7 500,- Kč / 2x týdně
Cena kurzu na rok 5 000,- Kč / 1x týdně

Děti 90 minut 
Cena kurzu na rok 5 500,- Kč / 2x týdně
Cena kurzu na rok 4 000,- Kč / 1x týdně

Děti 60 minut 
Cena kurzu na rok 3 400,- Kč / 1x týdně

Baletní hrátky 45 minut
Cena kurzu na rok 3 000,- Kč / 1x týdně

Ceny kurzů jsou beze slev, pouze v případě přihlášení sourozenců je sleva na školném 15 % z celkové částky.

Úhrada školného:
Najednou za celý školní rok (platba nejpozději do konce září)
Ve dvou splátkách, tj. 50% školného za první pololetí (platba nejpozději do konce září) a 50% za druhé pololetí (platba nejpozději do konce února). Pouze pokud není uplatněna sleva za sourozence.

Způsob úhrady:
Platbou na zaměstnanecké pokladně NdB (v hotovosti nebo kartou). Pokladna je otevřená pon. a stř. 10:00-12:00, út. a čtv. 12:00-14:00 a pát. 8:00-10:00, 
Úhrada bankovním převodem na účet číslo: 2110126623/2700,
variabilní symbol: 315002
zpráva pro příjemce: příjmení a jméno žáka, který bude navštěvovat kurz

V případě, že nebude školné do konce září / do konce února (v případě dvou splátek) uhrazeno, nebude žákovi umožněn vstup do hodiny!!!