Ceny kurzů pro rok 2018/2019

Dospělí 90 minut 
Cena kurzu na rok 6 900,- Kč / 2x týdně
Cena kurzu na rok 4 600,- Kč / 1x týdně

Děti 90 minut 
Cena kurzu na rok 5 200,- Kč / 2x týdně
Cena kurzu na rok 3 700,- Kč / 1x týdně

Děti 60 minut 
Cena kurzu na rok 3 100,- Kč / 1x týdně

Baletní hrátky 45 minut
Cena kurzu na rok 2 700,- Kč / 1x týdně

Ceny kurzů jsou beze slev.

První navštívená hodina je zdarma!!!   

V případě přihlášení sourozenců je sleva na každé dítě 250 Kč (za celý rok)!!!

  

Školné se hradí:

najednou za celý školní rok do konce září nebo ve dvou splátkách, kdy se první splátka ve výši 50% školného uhradí do konce září a doplatek nejpozději do konce ledna, tzn. do začátku druhého pololetí, jedním z následujících způsobů:

  • Platbou na zaměstnanecké pokladně NdB (v hotovosti, kartou)
  • Poštovní poukázkou typu A
  • Úhrada bankovním převodem na účet číslo: 2110126623/2700, variabilní symbol: 315002, do zprávy pro příjemce napište příjmení a jméno žáka, který bude navštěvovat kurzy.

V případě, že nebude školné do konce září, respektive do konce ledna uhrazeno, nebude žákovi umožněn vstup do hodiny!!!

Žáci se zapisují na celý školní rok