Choreografický ateliér 2015/2016 - fotografie

  • ChA portrety BW 1
  • ChA portrety BW 2
  • ChA portrety BW 3
  • ChA portrety BW 4
  • ChA portrety BW 5
  • ChA portrety BW 6
  • ChA portrety BW 7
  • ChA portrety BW 8
  • ChA portrety BW 9

Portréty členů Baletu NdB, autorů choreografií pro projekt Choreografický ateliér 2015/2016 

Choreografický ateliér 2015/2016
Foto: Arthur Abram

10 choreografií / 10 autorů – Členové souboru baletu NdB jako tvůrci / jako tanečníci / jako autoři / jako choreografové
10 příběhů / 10 inspirací / 10 nápadů / 10 obrazů / 10 choreografií
Unikátní projekt členů Baletu NdB

Choreorgaf/ Choreographer: Barbora Bielková

Název/Title: OFF your Mind
Hudba/Music: Livia Ferri; Pogo, Metaform

Civilizace nutí člověka mít pocit, že se narodil, aby se co nejlépe začlenil do systému a sloužil společnosti. Musíme tu však být hlavně pro sebe a někdy jen tak vypnout mysl a nadechnout se!

Tančí/Dancers: Carolina Isach; Kateřina Matonohová

 

Choreorgaf/ Choreographer: Markéta Habalová
Název/Title: Vzpomínky budoucnosti
Hudba/Music: René Aubry; Martin Todsharow

Vztah dvou lidí je krásná, ale křehká věc …

Tančí/Dancers: Markéta Habalová; Arthut Abram

 

Choreorgaf/ Choreographer: Carolina Isach
Název/Title: Status Quo
Hudba/Music: Göran Söllscher and Jian Wang; Charlie Kunz & His Casani Club Orchestra; Richie Hawtin/F.U.S.E.; Max Richter; Charlie Chaplin; Real Orquesta Sinfónica de Sevilla

Snaha o demokracii není modernější fází v lidské historii. To je lidská historie.

Tančí/Dancers: Ilaria Ghironi; Anita Glosová; Martina Vlachová; Emilie Vuorio; Arthur Abram; Alessandro Giovine; Peter Lerant; Florent Operto; Vincent Tapia

 

Choreorgaf/ Choreographer: Nelka Lazović
Název/Title: Poznej své pravé já
Hudba/Music: Daft Punk; Igorrr; Cyndi Lauper; Sanja Ilic & Balkanika; Six is the God's Number

V dnešní elektronické době je možné vše. I poznat své pravé já. A co se stane, když se nám naše pravá já nelíbí …

Tančí/Dancers: Barbora Bielková; Carolina Isach; Sayumi Nishii; Elizaveta Shibaeva; Martina Vlachová; Nelka Lazović

 

Choreorgaf/ Choreographer: Alessandro Giovine
Název/Title: I Light See Can

Jaký je rozdíl mezi skutečnou pravdou a tím, co je za pravdu považováno? Všichni používáme jazyk jako prostředek k vyjádření toho, co chceme říct. Přesto si každé slovo, se kterým se setkáme, můžeme vyložit špatně. Jak moc se zdá něco pravdivé, je vždy otázkou.

Hudba/Music: "I" and "See" by Mattia Rulent; "Light" by Marcos Monteiro; "Can" by Andres Poveda; editing and supervision by Petr Duchalik and Dušan Sedlařík
Text/Text: Robert Westbrook
Projekce/Projections: Laura Fernández
Scéna a kostýmy/ Set and Costumes: Alessandro Giovine and Sayumi Nishii

Spolupráce/Cooperation:
Mattia Rulent, přítel z dětství a soused z mého domovského města v Itálii hraje dvě ze čtyř částí, Andreas Poveda, slovenský přítel, a Marcos Monteiro, portugalský tvůrce a brněnský spolubydlící, hraje zbylé části. Hudba a choreografie tohoto díla vznikaly každé zvlášť, nezávisle na sobě.  V každé choreografické části mají hudebníci minutový prostor pro představení sebe sama divákům. Tento moment osobní prezentace je jakýsi dar hudebníkům, kdy hrají mimo choreografický blok, jednoduše jen pro prezentaci své hudby a svých pocitů.
Mattia Rulent, childhood friend and hometown neighbour from Italy, plays two of four parts, Andres Poveda, slovak friend, and Marcos Monteiro, portuguese former flatmate in Brno, play the rest of the music. The music and choreography for the piece were made separately, one unralated to the other. In between each part of the choreography, the musicians were given around a minute of personal expression with the idea of introducing themselves to the audience. This moment of personal expression is meant to be a gift to the musicians, that are playing outside the choreography's contest, simply as themselves, sharing their music and feelings.

Tančí/Dancers: Barbora Bielková, Sayumi Nishii.

 

Choreorgaf/ Choreographer: Gregor Giselbrecht
Název/Title: Karin-Anna
Hudba/Music: Anna Moor & Andrei Krylov; Lana Ross 

Příběh mé sestry. Jaký je její život v našich očích a jaký je v jejích představách.

Tančí/Dancers: Barbora Bielková; Anita Glosová; Isabella Poli; Alessandro Giovine; Florent Operto

 

Choreorgaf/ Choreographer: Florent Operto
Název/Title: Unavoidable/Nezvratný
Hudba/Music: Ólafur Arnalds; Chris Schnelling

V životě mnohdy zkříží vaši cestu jednotlivci, se kterými si vytvoříte pouto. Často na vás mají hluboký vliv, dokud si neuvědomíte, že musíte jít dál, dál svou cestou.

Tančí/Dancers: Sayumi Nishii; Alessando Giovine; Vincent Tapia

 

Choreorgaf/ Choreographer: Martin Svobodník
Název/Title: All what you needed to know about supermarket but you were afraid ask to
Hudba/Music: Black Keys; Store Music

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o supermarketu, ale báli jste se zeptat

Tančí/Dancers: Anita Glosová; Kateřina Matonohová; Martina Vlachová; Alessandro Giovine

 

Choreorgaf/ Choreographer: Vincent Tapia
Název/Title: Assuétude
Hudba/Music: René Aubry; Laurent Garnier; Michael Nyman

Stav bytí otrokem nějakého zvyku nebo člověka, který nás psychicky či fyzicky zraňuje natolik, že konec tohoto stavu způsobuje trauma.

Tančí/Dancers: Barbora Bielková; Florent Operto

 

Foto: Arthur Abram

Žádné předsudky – užij si balet!
No Prejudice – Enjoy Ballet!