! Důležité oznámení v souvislosti s koronavirem !

Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR v souvislosti s výskytem koronaviru COVID-19 se s platností od dnešního dne 10. března 2020 do odvolání ruší všechna představení v budovách Národního divadla Brno ‒ Janáčkova divadla, Mahenova divadla a divadla Reduta.

      

Vzhledem k tomu, že jde o opatření na dobu neurčitou, bude se vstupné vracet postupně – vždy od následujícího dne po původně stanoveném datu konání představení.

Vstupné hrazené platební kartou nebo bankovním převodem se bude vracet automaticky. 

Prosíme, aby návštěvníci, kteří mají zakoupené vstupenky na představení NdB, požádali o vrácení vstupného pouze písemně ‒ nejlépe e-mailem na adresu storno@ndbrno_cz s uvedením čísla účtu a kódu banky (IBAN, SWIFT/BIC) a k žádosti přiložili naskenované (nebo ofocené) vracené vstupenky. Prosíme diváky o trpělivost, žádosti budeme vyřizovat postupně.

Předplatitelům budou představení odehrána v náhradních termínech.

Koncerty (Zrní, Rudy Linka, Vienna Strauss Philharmonic Orchestra, Hradišťan, Hana a Petr Ulrychovi) budou řešeny jednotlivě – veškeré informace budeme sdělovat postupně.

Národní divadlo Brno nebude hradit případné další náklady spojené se zrušenými představeními.

O zrušení a změně programu bude NdB informovat prostřednictvím své webové stránky www.ndbrno.cz a písemným oznámením na dveřích Zákaznického centra na Dvořákově ulici a na dveřích všech divadelních budov NdB. Hromadné objednávky (školy, cestovní kanceláře aj.) může NdB informovat i telefonicky anebo e-mailem, a to v případě, že to bude z časového i technického hlediska možné a divadlo má k dispozici kontaktní údaje.

Další informace budou poskytovány operativně a budou zveřejněny na internetové stránce NdB: www.ndbno.cz a facebookových profilech.

       

Výuka Baletní školy I. V. Psoty se ruší od středy 11. března 2020 do odvolání! Případné dotazy prosím směřujte na email skola@ndbrno_cz.