Informace k výuce Baletní školy I. V. Psoty od 25. 10. 2020

Aktualizace informací k výuce na Baletní škole po oznámení prodloužení nouzového stavu v ČR do 20. 11. 2020. 

Vážení rodiče a žáci Baletní školy,

Z důvodu přetrvávajících nařízení vlády ČR přechází dětské kurzy Baletní školy na video výuku. Video lekce budou dostupné online, přes odkaz, který budeme rozposílat emailem všem zapsaným žákům. Odkaz bude platný vždy po dobu jednoho týdne od rozposlání. Videa na sebe budou navazovat, lektorky budou dávat dětem zpětnou vazbu podle odevzdaných videí z domácí přípravy žáků. Konkrétní informace a pokyny se žáci dovědí vždy v emailu od lektorky.

Těšíme se, až vás zase znovu budeme moci přivítat v našich sálech. Kurzy pro dospělé jsou pro tuto chvíli pozastaveny a budou pokračovat až kontaktní výukou hned jak to bude možné a bezpečné, zájemce prosíme o uhrazení poloviny školného. 

Zároveň prodlužujeme termín na zaplacení školného do konce listopadu, nezaplacená místa v kurzech budou poté vymazána. Uhrazením školného pomáháte udržet Baletní školu I. V. Psoty otevřenou.

Pokud víte už teď, že svoji registraci v Baletní škole chcete zrušit, kontaktujte nás na skola@ndbrno_cz.