Konkurz / Audition Balet NdB

Konkurz 6. února 2016 /  Uzávěrka přihlášek 22. ledna 2016 /  Audition on 6th February 2016 /  Closing date for applications 22nd January 2016

Umělecký šéf Mário Radačovský vypisuje konkurz na tanečnice a tanečníky (sólisty i sbor) pro sezonu 2016/2017. Požadujeme vysokou úroveň v klasické i moderní technice a jevištní zkušenosti.

Vaši žádost (podrobný profesní životopis, fotku celého těla a portrét) posílejte na adresu:ndbaudition@gmail_com

Konkurz je pouze pro pozvané!

Termín konkurzu: 6. února 2016 v 10 hodin / Registrace od 9 hodin

Adresa: Národní divadlo Brno (ředitelství), Dvořákova 11, Brno

Repertoár:

Klasický / neoklasický

Bajadéra (J. Slavický); Labutí jezero (R. Strajner); Louskáček (F.Nault); Serenade (G. Balanchine); Sněhurka a sedm trpaslíků (W. Borkowski)

Moderní

Black and White (M. Radačovský;  Catch 27 (M. Svobodník); Edith, vrabčák z předměstí (L. Vaculík); Palindrom (A. Sojka a M. Svobodník); Sofa (O. Wevers); Lunar Sea – Noir Blanc (Momix - M. Pendleton)

___________________________________________________________________________

Artistic Director, Mário Radačovský, is looking for female and male dancers (solo and corps de ballet) for the 2016/2017 season. Dancers are required to have strong classical and contemporary technique, as well as professional experience.

Please send your application, including CV, photos (full body and portrait) to: ndbaudition@gmail_com

The audition is by invitation only!

Audition Date: 6th February 2016 at 10am / Registration is from 9am

Address: National Theatre Brno (Head Office), 3rd Floor, Dvořákova 11, Brno, CZ

Repertoire:

Classical/Neoclassical:

La Bayadère (J. Slavický); The Nutcracker (F.Nault); Serenade (G. Balanchine); Snow White and the Seven Dwarfs (W. Borkowski); Swan Lake (R. Strajner)

Contemporary:

Black and White (M. Radačovský); Catch 27 (M. Svobodník); Edith, the Little Sparrow from the Suburbs (L. Vaculík); Palindrome (A. Sojka, M. Svobodník); Sofa (O. Wevers); Lunar Sea – Noir Blanc (Momix - M. Pendleton)