Louskáček 21. 12. 18:00 Vstupenka která pomáhá českému tanci

Balet NdB podpoří Nadační fond pro taneční kariéru.

Nadační fond pro taneční kariéru je jedinou organizací v České republice, která aktivně podporuje profesionály v oboru tance, pohybového divadla a cirkusu v procesu změny kariéry.  Fond inicioval akci pod názvem Vstupenka, která pomáhá českému tanci. Výtěžek bude použit na činnost a služby fondu, k nimž patří pořádání vzdělávacích programů, koučing, sdílení dobré praxe a informační servis související s trhem práce a změnou kariéry. Domníváme se, že profesní solidarita  je jedním z důležitých aspektů v podpoře profesních perspektiv tanečních umělců“, říká Jana Návratová, předsedkyně správní rady fondu. Divadla nabídnou divákům na konkrétní taneční představení vstupenku za navýšenou cenu a toto navýšení věnují nadačnímu fondu. Do této solidární akce se zapojilo pět divadel z České republiky: Národní divadlo v Praze, Národní divadlo v Brně, Divadlo F. X. Šaldy Liberec, Jihočeské divadlo České Budějovice a Divadlo J. K Tyla Plzeň.

Konzervatorní příprava tanečníka baletu tvá osm let, což je nejdelší odborná příprava ze všech druhů umění. Většina tanečníků prodělá během kariéry závažný pracovní úraz a více než 1/4 tanečníků kvůli úrazu kariéru ukončí. Více než 3/4 tanečníků končí kariéru před třicítkou a jen zcela výjimečně mohou tančit po čtyřicítce. Předčasné důchody pro tanečníky byly dávno zrušeny a nenahradil je žádný sociální program. Platy tanečních umělců jsou ve většině souborů v ČR hluboko pod republikovým průměrem.

Nadační fond pro taneční kariéru, který byl založen 20. října 2015,  pomáhá profesionálům v oblasti tance, pohybového divadla a cirkusu v procesu změny kariéry a přípravy na ni. Za první rok své existence zástupci fondu kromě prezentací v baletních souborech, prezentovali problematiku druhé kariéry v parlamentním Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, mládež a tělovýchovu, zorganizovali dva workshopy  na téma Jak najít podnikatelskou příležitost a připravit si byznys plán a Seminář s Úřadem práce ČR, prezentovali v parlamentním Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, mládež a tělovýchovu, představili činnost fondu na mezinárodním veletrhu Tanzmesse v Düsseldorfu a v neposlední řadě poskytli koučingové služby prvním klientům.

Nadacni_fond_pro_tanecni_karieru_letak_2