Malování Louskáčka

      

Milé děti, 

přijďte si o přestávce představení Louskáček namalovat obrázek z vašich dojmů z prvního jednání Louskáčka. Výkres si potom můžete odnést domů nebo jej přihlásit do naší tradiční soutěže Malování Louskáčka. Výkresy budou později vyhodnoceny a výherci odměněni zajímavými cenami. Malujeme na každé repríze Louskáčka kromě pondělí 10. 12. 2018 v 11 hod. a neděle 6. 1. 2019 v 19. hodin.

Těšíme se na vás ve foyer v přízemí. 

Váš Balet NdB

   

Malování tisk-001.jpg