Od 90. let po současnost: Nové možnosti, sny a limity, od těžkých začátků po evropský standard

 • Skrtic1990-LOgounova,IPrikasky-fRSedlacek.jpg
 • VecnePisne1992-Lepold,Přibyl.jpg
 • Etuda1992-Štychová,Žák.jpg
 • Krzesany1992-Klímová,Kosíková,GonzalesMerino.jpg
 • NotreDameDeParis1993-HLitterova,IPrikasky-fZNaplava.jpg
 • Tristan1995-SFiserova,FHoleva.jpg
 • JanaZArku-NDB1995-HLitterova-fLSvitil.jpg
 • DonQuijote1996-JPřibylová,F. Holeva.jpg
 • Spor 1997.jpg
 • CarodejOz 1999.jpg
 • DMJ 2004.JPG
 • Ivan Hrozný 2002.jpg
 • Veselá vdova 2000.jpg
 • Labutí jezero 1999.jpg
 • Romeo a Julie 1996.jpg
1 2 3 4      ››

Balet NdB se v porevolučním období musel vyrovnat s novou situací, kdy začátek nebyl lehký – změna zřizovatele a počínající podfinancování instituce, zrušení důchodů pro tanečníky a s tím spojené obtíže s generační obměnou souboru, pokles diváckého zájmu počátkem 90. let a postupné zmenšování početního stavu tanečníků. Přesto bylo celé toto období dynamické a jistě je lze hodnotit, zvláště pak poslední dekádu, jako jeden z vrcholů celého století.

  

text: Karel Littera
foto: archiv NdB

     

Po ročním šéfování Luboše Ogouna, který tento post přijal jako morální satisfakci, přichází do Brna Zdeněk Prokeš. Ten se po dobu svého čtrnáctiletého šéfování soustředil především na původní a domácí tvorbu a není v historii brněnského baletu v tomto ohledu plodnějšího období. Devadesátá léta jsou v Baletu NdB také érou našeho předního choreografa Libora Vaculíka, který zde vytvořil pro náš soubor (1989–2006) celkem devět původních baletních inscenací, divácky i odbornou kritikou vysoce ceněných. Po dvouletém vedení souboru Karlem Litterou se stává uměleckou šéfkou Lenka Dřímalová. Za jejího působení se repertoár více otevřel současnému tanci, zahraničním choreografům i tanečníkům, což bylo umožněno zlepšením ekonomické situace divadla oproti předcházejícímu období.

S příchodem ředitele divadla Martina Glasera se zásadně změnil přístup zřizovatele k NdB a baletní soubor si tak mohl dovolit vedle klasického repertoáru začít uvádět i skutečnou vrcholnou světovou tvorbu těch nejvýznamnějších choreografů současnosti. Zásluhou osobních kontaktů uměleckého šéfa Baletu NdB Mária Radačovského, zlepšené ekonomické situace divadla a vysoké umělecké úrovně souboru, jsme tak v posledních letech mohli zařadit do repertoáru díla takových tvůrců, jako jsou George Balanchine, Jiří Kylián, Nacho Duato nebo Johan Inger. Že je to správná cesta do nového století brněnského baletu dokazuje stoupající umělecký potenciál souboru i spokojenost diváků vyjádřená rostoucími křivkami grafů návštěvnosti a tržeb. 

Děkujeme Vám, naši milí diváci, fanoušci a podporovatelé, za Vaši neutuchající přízeň! Chceme být nedílnou součástí Vašich životů i Vašeho města Brna dalších sto let!

   

ZPĚT