Otevřený dům k 50. výročí otevření Janáčkova divadla

Program Baletu NdB: tanec / video-art / veřejná zkouška / foto-point

Otevřený dům
k 50. výročí otevření Janáčkova divadla.
Balet NdB uvede:

Z podnětu Tolstého Kreutzerovy sonáty
choreografie: Markéta Habalová
tančí: Nelka Lazovic / Uladzimir Ivanou / Michal Pimek
foyer Jánáčkova divadla

Symfonieta-videoart Janáček / Rychecký / Hejný
prostor obratiště v tunelu pod Janáčkovým divadlem

Balet na dosah
zkouška sólistů Baletu NdB / Black and White
zkušební jeviště Janáčkova divadla

Balet na dotek
fotopoint - dekorace a kostýmy z inscenací Baletu NdB
malý baletní sál v Janáčkově divadle

Nevšední prohlídky pro veřejnost v půlhodinových intervalech!
Časy vstupů do budovy:
Pátek 6. 11. 2015: 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30
Sobota 7. 11. 2015: 10.00, 10.30, 11.00, 11.30
vstup zdarma

Žádné předsudky – užij si balet!
No Prejudice – Enjoy Ballet!

Jakub Jira