Pedagogové

Baletní škola I. V. Psoty je součástí Baletu NdB. Umělecký šéf Baletu NdB Mário Radačovský.

Vanda Skopalová
Bývalá tanečnice Baletu NdB a dlouholetá pedagožka Baletní školy I. V. Psoty.
Zlatoslava Beňová
Bývalá tanečnice Baletu NdB, v současnosti se věnuje taneční pedagogice, mimo jiné vyučuje na Taneční konzervatoři Brno. Absolventka JAMU oboru taneční pedagogika.
Ludmila Plíhalová
Bývalá tanečnice Baletu NdB, v současnosti se věnuje taneční pedagogice, mimo jiné vyučovala na Taneční konzervatoři Brno. Absolventka JAMU oboru taneční pedagogika.
Tereza Mrkosová
Členka baletu NdB, bývalá členka Moravského divadla Olomouc a absolventka Taneční konzervatoře Brno.
Michaela Hosová