Petite Mort – druhá premiéra Baletu NdB v sezoně 2015/2016

Hvězda světové choreografi e Jiří Kylián poprvé v historii na repertoáru Baletu NdB

Druhá premiéra Baletu NdB v sezóně 2015/2016.

Lednová baletní premiéra bude dalším mezníkem v historii souboru. Poprvé uvedeme v repertoáru dílo nejuznávanějšího choreografa současnosti Jiřího Kyliána. Mistrovská choreografi e Petite Mort, jež dala jméno celému našemu baletnímu večeru, dnes patří k jeho nejžádanějším dílům. Šest žen, šest mužů a šest kordů – symbolika agrese, sexuality, energie, ticha nebo zranitelnosti. Večer otevře dvěma choreografi emi umělecký šéf baletu NdB Mário Radačovský, vtipnou miniaturou „tanečního orchestru“ na 1. větu 5. symfonie Osudové Ludwiga van Beethovena a tanečním mikropříběhem Spolu. Ten popisuje cestu lidským životem jako cestu hledání a nacházení, s vítězstvími i prohrami. Ve druhé části večera se představí
slovenský choreograf Lukáš Timulák s choreografi í Masculine / Feminine, dílem, které vtipně zkoumá odlišnosti mužského a ženského pojetí světa.

Premiéra 21. ledna 2016 v Janáčkově divadle, 19.00

Petite Mort vizual 2