PREMIÉRY SEZONY 2020/21

BALET NdB 2020/21

     

Pocta velikánům

Balet NdB se v nadcházející sezoně vrátí opět k původní tvorbě i uvádění současné špičky světového repertoáru. Prostřednictvím nového díla Mária Radačovského vzdá podzimní premiérou Beethoven poctu Ludwigu van Beethovenovi, hudebnímu géniovi jubilujícímu v tomto roce, ale uvede v této sezoně také premiérově do repertoáru dílo další mimořádné osobnosti současného tance ve světě, Black Milk izraelského choreografa Ohada Naharina. Jarní premiéra bude ale věnována především velikánovi české progresivní choreografie, Pavlu Šmokovi. Uvedením jeho Stabat Mater, mistrovským dílem Šmokovy rozsáhlé tvorby, chceme vzdát poctu tomuto významnému umělci a legendě české taneční kultury. Ale tím výčet velkých jmen nekončí. Pro tuto sezonu svolil Jiří Kylián s uvedením již své čtvrté choreografie v Baletu NdB a dílo Sleeples bude dalším skvostem zdobícím náš repertoár. Nová sezona Baletu NdB je poctou velikánům.

       

Beethoven

Hudba: Ludwig van Beethoven

Choreografie: Mário Radačovský

Dirigent: Jakub Klecker

Scéna: Jaroslav Milfajt

Kostýmy: Ludmila Várossová

Premiéra: 13. listopadu 2020 v Janáčkově divadle

Není vždy pravidlem, že by Balet NdB uvedl v rámci výročí význam­ných hudebních skladatelů do svého dramaturgického plánu titul z jejich tvorby nebo k jejich poctě. v případě Ludwiga van Beetho­vena se však choreograf a umělecký šéf Baletu NdB Mário Radačov­ský nadchl pro spolupráci s orchestrem a sborem Janáčkovy opery. Ke 250. výročí narození hudebního génia připravují tedy společný premiérový projekt s názvem Beethoven. Důvodem tvorby původního díla není samozřejmě pouze inspirace velkým výročím, ale především umělecká přitažlivost velké a mimořádné Beethovenovy osobnos­ti, jeho nelehkého života i geniálního díla. Beethoven prakticky již od mládí zažíval těžké zkoušky osudu. Byl více než tvrdě vychová­ván despotickým otcem, provázen životem nešťastnými milostnými vztahy a následně sužován zdravotními potížemi ústícími v naprostou hluchotu. Pro jiného člověka, zvláště pro skladatele hudby, zdánlivý konec, pro Beethovena nikoliv. Jeho tvorba, jejíž zrod si přes totální zdravotní handicap umíme jen stěží představit, má nesmírnou hloub­ku a ideovou hodnotu. A tak se inspirací choreografa a libretisty Má­ria Radačovského stal samotný prchlivý a věčně zamilovaný génius, stejně jako jeho nedostižná hudba. Hudební materiál baletu vychází z Beethovenových symfonií, kde osobité místo zaujímá 9. symfonie se Schillerovou Ódou na radost. K ideálům této básně nejsme totiž o nic blíže než v době zrodu této „symfonie symfonií“. Beethovenův hlas volající po svobodě a lidskosti, uzamčený v jeho nesmrtelném díle, je i po 250 letech stále aktuální.

        

Stabat Mater

(Stabat Mater / Sleepless / Black Milk)

    

Hudba: Antonín Dvořák, Dirk Haubrich, Paul Smadbeck

Choreografie: Jiři Kylian, Ohad Naharin, Pavel Šmok

Kostýmy: Josef Jelínek, Joke Visser, Rakefet Levy

Premiéra: 5. března 2021 v Janáčkově divadle

Nezapomenutelná legenda české choreografie Pavel Šmok. i když se v premiérovém večeru objevují jména současných světových choreografických titánů jako Jiří Kylián nebo Ohad Naharin, přesto večer věnujeme právě osobnosti Pavla Šmoka, který nás navždy opustil před pěti lety. Večerem s názvem Stabat Mater, pojmenova­ném podle jeho slavné choreografie, chceme vzdát úctu tomuto veli­kánovi a zásadnímu tvůrci české nezávislé taneční scény 2. poloviny 20. století. Jeho Stabat Mater na hudbu 1. části stejnojmenného slavného oratoria Antonína Dvořáka, je jedním z vrcholů Mistrovy choreografické tvorby. Další, v pořadí již čtvrtou choreografií Jiřího Kyliána v našem repertoáru bude jeho Sleepless, dílo kterým se posouváme z jeho tvůrčího období „black and white“ blíže k součas­nosti. Hudbu k němu napsal Dirk Haubrich podle jednoho z pozdních děl W. A. Mozarta, adagia pro skleněnou harmoniku. S poslední cho­reografií uvedeme do repertoáru další z nejvýznamnějších světových choreografických osobností současnosti, Izraelce Ohada Naharina.

Jeho choreografie Black Milk je interpretační výzvou pro pět tanečníků. Stylově odlišný Ohad Naharin v Black Milk označovaný za „syrového, elegantního i plného síly“, je zárukou choreografic­ké rozmanitosti celého večera. Mimochodem, ti, kteří budou chtít „ochutnat“ z Naharinovy výjimečné tvorby, mají možnost zhlédnout jeho inscenaci Venezuela v intepretaci nejvýznamnějšího izraelského tanečního souboru Batsheva Dance Company na letošním festivalu Divadelní svět Brno.