Info pro žáky a rodiče k novému školnímu roku 2019 / 2020

Zápis

Zápis na školní rok 2019 / 2020 bude probíhat 3., 4. a 5. září 2019, vždy od 14:00 do 18:00 hodin. Pokud jste odevzdali přihlášku v předzápisu, na zápis již nemusíte.
K dispozici budou pedagožky/lektorky, které vám poradí a pomohou s výběrem správné baletní lekce a odpoví na všechny vaše případné dotazy. Zápis se koná ve zkušebnách Baletu NdB, Dvořákova 11, 3. patro.

 

Kurzy

Baletní hrátky pro nejmenší děti (4-5 let, nar. 2014, 2015) … výuka 1x týdně / 45 minut
pedagog: Tereza Mrkosová

1. ročník (2013)… výuka 1x týdně / 60 minut
pedagog: Tereza Mrkosová, Michaela Hosová

2. ročník (2012) … výuka 1x týdně / 90 minut
pedagog: Zlatka Beňová, Michaela Hosová

2./3. ročník (2011) … výuka 2x týdně / 90 minut
pedagog: Ludmila Plíhalová

3. ročník (2011) … výuka 2x týdně / 90 minut
pedagog: Michaela Hosová

4. – 5. ročník (2009, 2010) … výuka 2x týdně / 90 minut
pedagog: Zlatka Beňová

5. - 6. ročník (2008, 2007) … výuka 2x týdně / 90 minut
pedagog: Ludmila Plíhalová

6. ročník a starší (ročníky 2003 - 2007) klasika a baletní praxe… výuka 2x týdně / 90 minut
pedagog: Zlatka Beňová a Vanda Skopalová

Dospělí – začáteční, mírně pokročilí, pokročilí, top (věk není omezen) … výuka 1x  nebo 2x týdně / 90 minut
pedagog: Zlatka Beňová, Vanda Skopalová, Ludmila Plíhalová

Žáci se zapisují na celý školní rok!
Kurzy, které probíhají 2x týdně (tj. od 3. ročníků výše) nelze navštěvovat pouze 1x týdně!

 

Školné

Dospělí 90 minut 
Cena kurzu na rok 7 500,- Kč / 2x týdně
Cena kurzu na rok 5 000,- Kč / 1x týdně

Děti 90 minut 
Cena kurzu na rok 5 500,- Kč / 2x týdně
Cena kurzu na rok 4 000,- Kč / 1x týdně

Děti 60 minut 
Cena kurzu na rok 3 400,- Kč / 1x týdně

Baletní hrátky 45 minut
Cena kurzu na rok 3 000,- Kč / 1x týdně

Ceny kurzů jsou beze slev, pouze v případě přihlášení sourozenců je sleva na školném 15 % z celkové částky.

Úhrada školného:
Najednou za celý školní rok (platba nejpozději do konce září)
Ve dvou splátkách, tj. 50% školného za první pololetí (platba nejpozději do konce září) a 50% za druhé pololetí (platba nejpozději do konce února)

Způsob úhrady:
Platbou na zaměstnanecké pokladně NdB (v hotovosti nebo kartou)
Poštovní poukázkou typu A
Úhrada bankovním převodem na účet číslo: 2110126623/2700,
variabilní symbol: 315002
zpráva pro příjemce: příjmení a jméno žáka, který bude navštěvovat kurz

V případě, že nebude školné do konce září / do konce února (v případě dvou splátek) uhrazeno, nebude žákovi umožněn vstup do hodiny!!!

 

Časový harmonogram výuky / prázdniny

Výuka baletní školy začne 16. září 2019. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020.

Výuka v druhém pololetí začne 3. února 2020 a bude ukončena 19. června 2020.

Podzimní prázdniny: 29. a 30. října 2019

Vánoční prázdniny: od 23. prosince 2019 do 3. ledna 2020 / Vyučování začne v pondělí
6. ledna 2020.

Jednodenní pololetní prázdniny: 31. ledna 2020.

Jarní prázdniny: 17. 2. - 23. 2. 2020

Velikonoční prázdniny: 9. - 13. dubna 2020

Závěrečný koncert baletní školy: 7. června 2020 v Janáčkově divadle

Výuka neprobíhá o státních svátcích.

 

Pedagogové

Vanda Skopalová

vandas@centrum_cz

604 469 258

Ludmila Plíhalová

ludmila.plihalova@volny_cz

774 994 505

Zlatka Beňová

benozl@centrum_cz

777 631 114

Tereza Mrkosová

tterezah@seznam_cz

723 017 392

Michaela Hosová

michaelamusil@seznam_cz  (michaelamusil@seznam_cz)

777 694 727

 

Závěrečný koncert baletní školy

Závěrečný koncert baletní školy je naplánovaný na 7. června, tentokrát v Janáčkově divadle.
0d 18. do 22. 5. bude možné zakoupit vstupenky v předprodeji NdB na Dvořákové
– pouze osobně na pokladně, NE přes internet! Zbylé a nevyzvednuté vstupenky budou dány od 25. 5. do volného prodeje. Každý žák školy má garantované 2 vstupenky, které si koupí na pokladně NdB.