Demisólisté

sólisté s povinností sboru

Ženy

Dyliana Yaneva

Dilyana Yaneva

Demisólistka Baletu NdB

svabenska.jpg

Hana Abram

Demisólistka Baletu NdB

kmentova.jpg

Kristýna Kmentová

Členka sboru Baletu NdB

williams.jpg

Taela Williams

Demisólistka Baletu NdB

Muži

Lerant_Peter_portrait.jpg

Peter Lerant

Demisólista Baletu NdB

Shoma Ogasawara_2

Shoma Ogasawara

Člen sboru Baletu NdB

Mangongwa_Thoriso_portrait.jpg

Thoriso Magongwa

Demisólista Baletu NdB