Tréninky Baletu NdB pod vedením zahraničních hostů

  • Hosté duben 2017
  • Hosté duben 2017

Gábor Keveházy a Aidar Akhmetov hosty Baletu NdB!

Balet NdB má po premiéře Spící krasavice. Čekají nás další reprízy a současně se připravujeme na inscenaci Kontrasty, jejíž blok repríz začíná již v úterý 2. května.  Mário Radačovský na toto období pozval hosty, kteří vedou tréninky Souboru Baletu NdB. Pozvání přijali:

Gábor Keveházy – emeritní sólista Maďarského národního baletu v Budapešti, baletní hvězda svět. renomé

Aidar Akhmetov – emeritní sólista Baletu Stanislavského v Moskvě a Alberta Ballet v USA

Nechte se nadchnout Baletem NdB!
Let yourself be impassioned by Ballet NdB!