Klub přátel Mahenova divadla

Klub přátel Mahenovy činohry založil na konci roku 1960 režisér Miloš Hynšt jako jakousi "rezonanční desku" činohry. Na poučených a vyspělých divácích z řad Klubu si měla činohra ověřovat, jaký ohlas její práce má.... ....čerpám pouze z archívních materiálů a z vyprávění pamětníků, ale zřejmě bylo necelé první desetiletí činnosti Klubu nejzajímavější. S diváky se besedovalo hned večer po premiéře, jezdilo se na zájezdy na nejvýznamnější československé inscenace, Klub přátel pořádal dokonce ve spolupráci s umělci i ples! Po srpnu 1968 byla jeho činnost, s nuceným odchodem doc. Miloše Hynšta a významných funkcionářů Klubu, značně utlumena. Druhý dech začal Klub nabírat ve druhé polovině osmdesátých let, euforie ale dlouho nevydržela. Teď se jeho činnost ustálila, zhruba měsíčně se na Malé scéně konají besedy s umělci Mahenovy činohry, několikrát do roka zájezdy, zpravidla s návštěvou divadelního představení, častěji vycházky do přírody či po pamětihodnostech. Každoročně vyhlašuje KPMČ anketu Cena diváka, na základě které je vždy oceněn režisér za nejlepší inscenaci roku a herci za nejlepší mužský a ženský herecký výkon.

Klub přátem Mahenovy činohry