Janáček Brno 2010

Mezinárodní festival Janáček Brno 2010 patří mezi nově etablované kulturní akce, jež se snaží zaplnit bílá místa v tuzemské festivalové nabídce. Základní myšlenka je zviditelnit Brno na mapě Evropy podobným způsobem, jak je tomu například ve spojení Mozart – Salzburg, popřípadě Wagner – Bayreuth a využít tak alespoň částečně potenciálu, jež značka Janáček Brno přináší.

Festival je koncipován jako bienále, jehož dvouletá periodicita poskytuje pořadatelům potřebný prostor pro kvalitní přípravu, aniž by hrozilo, že akce vymizí z paměti návštěvníků. Hlavní těžiště dramaturgie spočívá v uvedení díla Leoše Janáčka s důrazem na jevištní tvorbu.

více informací