Výběrová řízení

Rekonstrukce Janáčkova divadla – dodávka interiéru a mobiliáře – Informační systém

POPTÁVKA NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

 

Obnova osvětlovacího zařízení divadla Reduta – 2. etapa: stmívací jednotky s příslušenstvím

POPTÁVKA NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

 

Obnova osvětlovacího zařízení divadla Reduta – 2. etapa: scénické reflektory s příslušenstvím

POPTÁVKA NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

 

všechna výběrová řízení