Children

Mezi dlouhodobé cíle Národního divadla Brno patří cílená práce s mladým publikem. Připravili jsme proto projekt "Nebojte se divadla", který je aktivní již čtyři roky a je velice kladně hodnocen, jak mladými diváky, tak jejich rodiči.

 Hlavními dlouhodobými cíli jsou:

  • budovat poučené a věrné mladé divadelní publikum, a zajistit tak návštěvnost uměleckých produkcí Národního divadla v Brně v dlouhodobém časovém horizontu
  • zvyšovat, event. vytvářet, kulturní a uměleckou zkušenost dětí a mládeže a potažmo skupin dospělé široké veřejnosti (rodiče) prohlubováním jejich znalostí o divadelních formách
  • zprostředkovat dětem, teenagerům a mládeži kontakt s divadlem a pěstovat návyk aktivně vyhledávat divadelní představení u dětí a mládeže a jejich rodin.

 Krátkodobými cíli jsou:

  • Aktivně navazovat dlouhodobě dobré a úzké vztahy se základními, středními školami a ostatními dětskými zařízeními (dětské domovy, zájmové organizace pro děti a mládež atp.) a pořádat společné projekty pro vytváření emotivních vztahů školní mládeže a jejích rodinných příslušníků k divadlu
  • navazovat intenzivnější spolupráci s uměleckými vysokými školami, zejména JAMU, FaVU VUT, UMPRUM Brno atd. (aktivní spolupráce studentů na realizací produkcí NDB).