Časosběr - výstava fotografií z rekonstrukce Janáčkova divadla

Zrekonstruovat dům, není věc jednoduchá. Zrekonstruovat dům starý 50. let je ještě těžší. Zrekonstruovat největší divadelní budovu v České republice a jednu z největších v Evropě by se mohlo zdát téměř nemožné. 

Vedení města Brna spolu s vedením Národního divadla Brno se této výzvy nezaleklo a pustilo se do tohoto nadlidského úkolu a dnes již víme, že se to podařilo na jedničku. Janáčkovo divadlo bylo otevřeno 2. října 1965, což je v tuto chvíli více než 50. let. Za těch 50. let v něm neproběhla  žádná generální rekonstrukce. Opravovalo se, ale byly to vždy spíše opravy udržovací, což se samozřejmě projevilo na jeho opotřebovaném technickém stavu, nicméně divadlo bylo postaveno natolik poctivě, že drželo ještě celkem slušně pohromadě. 

Celá budova, která je skutečně svým objemem největší v České republice, a to hlavně rozlohou jeviště a obrovskou plochou zázemí, kterou poskytuje souborům opery a baletu, patří k tomu nejkrásnějšímu a nejkvalitnějšímu, co bylo v Brně postaveno po druhé světové válce. Naštěstí nebyly realizovány experimentální projekty socialistického realismu, ale byla postavena budova, která je hrdou ukázkou tzv. „Bruselského stylu“ přelomu 50. a 60. let 20. století. 

Generální rekonstrukce se týkala zejména interiéru, především zázemí pro zaměstnance divadla, jako jsou šatny, zkušebny a dílny. Byly odstraněny nevhodné úpravy z let minulých a hlavně byl uveden do původního stavu nadčasový interiér, který vytvořil významný brněnský architekt prof. Ivan Ruller. Z tohoto pohledu se také jedná o jednu z nejšetrnějších rekonstrukcí poválečné architektury, která byla v ČR provedena. A za to budiž poděkováno jak investorovi, tak zhotovitelům. K budově bylo přistupováno jako k památce prvního řádu a proto diváci a návštěvníci mohou dnes znovu obdivovat naleštěné a restaurované interiéry společenských částí jak je navrhl prof. Ruller. 

Janáčkovo divadlo je velmi „fotogenické“ a minimálně dalších 50. let nebude příležitost podívat se mu tak říkajíc pod povrch.  Proto se vedení NdB dohodlo s brněnským fotografem Vladimírem Kivou Novotným na pořízení časosběrných fotografií z průběhu rekonstrukce. Tato spolupráce byla dána také tím, že Kiva v sezoně 2018/19 fotografoval plakátovou kampaň k premiérám Národního divadla Brno a za fotografie nafocené v interiérech Janáčkova divadla získal prestižní cenu Czech press foto v kategorii Lifestyle za rok 2017. 

Vladimír Kiva Novotný (*1977) významný brněnský fotograf, věnující se širokému spektru fotografie, od portrétu, přes lisfetyle fotografie, až po foto architektury nebo divadelního plakátu. Je externím pedagogem na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, který také sám vystudoval. Dlouhodobě spolupracuje s Divadlem Na zábradlí nebo Národním divadlem Brno. Fotí pro časopisy ELLE, Dolce vita, ForMen a další, pravidelně vystavuje po celé ČR. 

Vernisáž výstavy proběhne ve foyer Janáčkova divadla 18. 11. 2019 od 17 hodiny a výstava potrvá do 17. 12. 2019. Součástí vernisáže bude promítání dokumentu o historii a architektuře Janáčkova divadla a pro zájemce krátké nahlédnutí do zákulisí s odborným výkladem. 

Pokud by se vám nepodařilo přijít na vernisáž, můžete si výstavu prohlédnout vždy hodinu před začátkem představení v Janáčkově divadle.