17. srpna 2019 zemřel pan František Derfler

František Derfler (*1942) byl přední osobností moderního českého divadla. Na prknech Mahenova divadla hrál již za studií, do zdejšího angažmá však vstoupil až po pražských a provázkovských zkušenostech v roce 1979. Během následujících sezon ztvárnil desítky velkých, středních i menších rolí v nejrůznějších činoherních titulech. Za normalizace se stal signatářem Charty 77, což mu vyneslo naprostý zákaz práce v televizi, rozhlasu i ve filmu – k těmto odvětvím se však vrátil po Sametové revoluci a zejména s Českým rozhlasem významně spolupracoval. V letech 1990 až 1997 byl uměleckým šéfem činohry Národního divadla Brno, posléze se stal uměleckým šéfem Divadla U stolu, které založil na přelomu let 1988/1989. Působil v něm jako režisér, dramaturg i herec. Od roku 2003 také vyučoval na Divadelní fakultě JAMU.  

Pro současnou Mahenovu činohru zůstavá inspirativní Derflerův přístup k dramatickémiu textu a k herectví, který bychom rádi ctili a touto cestou se ubírali. V obsáhlém lednovém rozhovoru pro Divadelní noviny mj. prohlásil: "Jsem zastáncem úcty a respektu k autorovi a jeho slovu. Myslím, že to není něco, s čím se dá libovolně manipulovat, že je to obzvlášť u velkých básnických textů něco, s čím se člověk musí poměřovat, co přesahuje zkušenost jednoho života, nebo dokonce celých generací. Pro mě text – nebo smysl textu – představuje závazné referenční centrum, k němuž se má člověk vztahovat. [...] Herec své vlohy a osobní dispozice dává do služby roli. Vztahuje se k nějakému ty. A oním 'ty' mám na mysli postavu. On sám ustupuje do pozadí a dává přednost roli – personě. To není pasivní přístup."