AUDIENCE ČESKÝCH HER - vyhlášení výsledků dramatické soutěže NdB

Podpora rozvoje soudobé domácí dramatiky je jednou z priorit současného vedení činohry Národního divadla Brno. Proto byla 5. října 2016, v den nedožitých osmdesátin Václava Havla , vynikajícího českého dramatika a prezidenta, kterého nám záviděl svět, pod záštitou paní Dagmar Havlové vyhlášena soutěž o původní české drama, Audience českých her , která se stala symbolickou vstupní branou činohry NdB do roku české státnosti 2018.

Do soutěže byly od 5. října 2016 do 5. října 2017 přijímány původní dramatické texty v češtině, které se dosud neobjevily v jiné soutěži, nebyly publikovány ani scénicky realizovány. Do soutěže bylo přijato celkem 68 textů, které posuzovala dramaturgická rada ve složení Martin Františák, umělecký šéf a režisér, Lucie Němečková a Pavel Jurda, dramaturgové.

Po pečlivém zvážení všech textů a možností jejich realizace v Mahenově činohře v režii Martina Františáka v sezoně 2018/19 neudělila nakonec porota žádnému z textů prvenství. Členové poroty se shodli v názoru, že ačkoliv se sešlo několik velmi kvalitních a tematicky i formálně zajímavých her, žádná z nich neodpovídala inscenačním nárokům velkého jeviště či nenesla dostatečně silné téma.

Proto se dramaturgická rada rozhodla představit nejinspirativnější texty formou scénického čtení v rámci projektu České snění v březnu a dubnu 2018 v Divadle Reduta. Mezi vybranými texty jsou: Dominik Melichar: Šepoty, Marek Horoščák: Krajina bez chapadla, Jan Žďárský: Klešice, Roman Sikora: Mejdland, Ondřej Novotný: Slepá mapa zlatého věku, Helena Eliášová: Amébní život, Edgar Dutka: Halloween v buši zřím, Barbora Hančilová: Za dveřmi, Pavel Trtílek: Dívka z ostrova býků.