ČERNÁ MADONA BRNĚNSKÁ - fotoreportáž z prohlídky kostela Nanebevzetí Panny Marie ("U Jezuitů").

1 2      ››

Soubor Mahenovy činohry v rámci nastudování inscenace ČERNÁ MADONA BRNĚNSKÁ - legenda z doby švédského tažení na Moravu, absolvoval prohlídku jezuitského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brně s výkladem pátera Miroslava Herolda.

"V době obléhání (Brna Švédy za třicetileté války) byl ve městě přítomen jezuita Martin Středa. A právě on kromě svých modliteb přesvědčil Brňany, aby se nevzdávali bez boje. A ačkoliv převaha švédských vojáků byla obrovská (pozn. autora - dvacetinásobná), nakonec Brno nedobyli. Modlitby byly vyslyšeny a stal se zázrak."

Zdroj a odkaz na informace o jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně ve kterém je tělo pátera Martina Středy: http://mojebrno.wz.cz/inka--brno-kostely-jezuite.html.

Fotoreportáž vytvořila Jana Hallová.