DEN S PRAVOSLAVNOU CÍRKVÍ

24. dubna od 16:00 do 18:00 na Malé scéně Mahenova divadla

Věděli jste, že první křesťanská církev na území Moravy se odkazovala k východní, nikoliv západní tradici? Že v církevním sboru pravoslavné církve v Brně zpívaly významné osobnosti, například prvorepublikový starosta Tomeš? A že i dnes žijí v Brně vedle římských katolíků a protestantů také pravoslavní věřící?

V roce 1924 byla v Brně slavnostně založena česká pravoslavná obec, která se v tehdejší svobodomyslné společnosti těšila pevnému postavení. Během druhé světové války byl však pravoslavný chrám uzavřen, mnoho farářů bylo uvězněno a umučeno v koncentračních táborech a lehké časy církev neprožívala ani po roce 1948. Sametová revoluce s sebou přinesla nejen návrat náboženských svobod, ale i příliv nových věřících – z řad původních obyvatel Brna i z řad cizinců, kteří se v moravské metropoli usazují.

Pravoslavná tradice však na Moravu nepřišla až ve dvacátém století – je dokonce starší než mnohem rozšířenější tradice římskokatolická! Ne nadarmo se pravoslavný chrám na úpatí špilberského kopce jmenuje po svatém Václavu

Přijďte se zeptat na všechno, co vás v souvislosti s pravoslavím a pravoslavnou církví v Brně zajímá! Hostem pořadu bude Jozef Fejsak, správce Pravoslavné církevní obce při chrámu sv. Václava v Brně. Otec Fejsak pochází z východního Slovenska, kde je zejména mezi Rusíny pravoslavná víra po dlouhá staletí pevně zakořeněná. Jak se mu žije v české, převážně ateistické společnosti? Jak vypadá běžný život pravoslavných věřících? V čem spočívá práce pravoslavného kněze?

Součástí pořadu bude pestrý kulturní program.