+

DEN S PRAVOSLAVNOU CÍRKVÍ

  Ve čtvrtek 24. 4. v 16 hodin, jen pár dní po Velikonocích, přivítáme na Malé scéně Mahenova divadla zástupce brněnské pravoslavné církve. Pořad se uskuteční v rámci trilogie ŽIJÍ S NÁMI ANEB BÝT VĚŘÍCÍM V BRNĚ, díky které už měli zájemci možnost setkat se s místopředsedou Židovské obce Brno a předsedou Ústředí muslimských obcí v ČR a položit jim své otázky.

Věděli jste, že první křesťanská církev na území Moravy se odkazovala k východní, nikoliv západní tradici? Že v církevním sboru pravoslavné církve v Brně zpívaly významné osobnosti, například prvorepublikový starosta Tomeš? A že i dnes žijí v Brně vedle římských katolíků a protestantů také pravoslavní věřící?

2   1

Přijďte se zeptat na všechno, co vás v souvislosti s pravoslavím a pravoslavnou církví v Brně zajímá! Hostem pořadu bude Jozef Fejsak, správce Pravoslavné církevní obce při chrámu sv. Václava v Brně. Otec Fejsak pochází z východního Slovenska, kde je zejména mezi Rusíny pravoslavná víra po dlouhá staletí pevně zakořeněná. Jak se mu žije v české, převážně ateistické společnosti? Jak vypadá běžný život pravoslavných věřících? V čem spočívá práce pravoslavného kněze?

Součástí pořadu bude pestrý program:

  • vystoupení pěveckého sboru při chrámu sv. Václava
  • uvedení do pravoslavného křesťanství (Co máme společného? V čem se lišíme?)
  • velikonoční zdravice a uvedení do pravoslavných velikonočních obřadů
  • ukázka z filmu Milostiplný oheň (dokumentární snímek o velikonočním „svatém světle“ v jeruzalémském chrámu, který byl postaven na údajném místě Kristova hrobu)
  • diskuse

Kdy hrajeme