Diskusní večery Ad hoc

AD HOC – nový cyklus diskusních večerů

Od ledna 2014 nabízíme našim divákům nový kulturně-společenský projekt nazvaný Ad hoc. Jedná se o cyklus pravidelně pořádaných veřejných diskusních večerů, jejichž hosty a zároveň řečníky jsou zajímavé osobnosti z řad společenské, kulturní a vědecké elity. Každého večera se účastní odborníci na zvolené téma, kteří nejprve prezentují informace a poutavé skutečnosti ze svého oboru a posléze se společně účastní diskuse s diváky. Témata se zaměřují na nejrůznější směry lidské činnosti: architekturu, sport, ekologii, náboženství, charitu, právo, cestování, medicínu, podnikání…

Pořad si klade za cíl vytvořit veřejnou komunikační platformu, hledat pozitiva, představovat nové nápady či možnosti zlepšení stávající situace. V dlouhodobějším časovém horizontu chce přispívat ke kulturně-intelektuálnímu rozvoji města Brna, lepší informovanosti veřejnosti o tom, co se kolem nás děje, a k odstraňování všemožných předsudků.

Pořad se koná 1x měsíčně a je přístupný pro přibližně 70 návštěvníků.