Divadelní Vigilie za Jana Zahradníčka

Foyer Mahenova divadla 7.12. 2010 v 17h Scénář a režie: Zdenek Plachý - vstup volný Jan Alois Zahradníček  - 17. ledna 1905, Mastník - 7. října 1960, Vlčatín byl český básník, novinář, překladatel a spisovatel, jeden z nejvýznamnějších českých básníků 20. století a vrcholný představitel české katolické poezie. Ve čtyřicátých letech redigoval katolickou revue Akord.

Image

Jan Alois Zahradníček

Jeho otevřeně katolická a ostře protikomunistická tvorba jej přiváděla do ostrého kofliktu s levicovými autory, již před druhou světovou válkou se někteří z nich, jako například Jan Drda, vyjádřili, že Zahradníček musí po jejich vítězství za mříže. Po únorovém převratu byl nejprve vyloučen z Československého svazu spisovatelů a posléze odsouzen ve vykonstruovaném procesu k 13 letům vězení. Dlouhodobé a kruté věznění vedlo ke zhoršení jeho už tak trvale špatného zdraví, krátce po propuštění zemřel.

Monumentální básnická skladba Znamení moci, kterou dokončil těsně před svým uvězněním, je považována za nejostřejší a nejlepší české básnické protikomunistické a protitotalitní dílo.

Komunistický režim jej vyškrtl z učebnic a oficiální historie české literatury, po jeho trvání se Zahradníčkova díla (s výjimkou několika málo vydavatelských počinů v čase uvolnění okolo roku 1968) šířila pouze samizdatem a v zahraničí.

Image

herec Mahenovy činohry Národního divadla Brno Martin Sláma

V pořadu "Divadelní Vigilie za Jana Zahradníčka" ve foyeru Mahenova divadla přednesou jeho verše přední představitelé Mahenovy činohry a společně s nimi vystoupí kritik, katolický básník a znalec Zahradníčkova díla - Josef Mlejnek, jenž představí svůj hluboky teoritický vhled do života  i díla velkého českého básníka.

Image

šéf Mahenovy činohry Národního divadla Brno Zdenek Plachý a ředitel Národního divadla Brno Ak. arch. Daniel Dvořák

... Nahoře mračna, vody Moravy dole plynou –

a zase ranní šum náměstí, aleje, tratě, humna

proti nim letí jak mladost, jak mladosti píseň šumná

a věžemi měst i s topoly nad rovinou.

Dým z pasáckých ohňů vznáší se v útlém sloupci.

Hlas zvoniček, k němuž polední ticho přikleklo si,

za pokoj a požehnání, rajský dar rosy prosí

pro muže a ženy, pro děti, pro budoucí.

Další info: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Zahradn%C3%AD%C4%8Dek

http://relax.lidovky.cz/ln-serialy.asp?c=A080806_182544_ln-specialy_mtr

fotografie z kladení věnce v den výročí smrti Jana Zahradníčka u památní desky redakce Akordu na Šilingrově náměstí za Národní divadlo Brno herec Martin Sláma, umělecký šéf MČ Zdenek Plachý s ředitel NDB ak. arch Daniel Dvořák

Foto: J. Hallová