Doprovodný program k představení Hledání ztraceného času

Přednáška Josefa Fulky (Filosofický ústav AV ČR, Fakulta humanitních studií UK) na téma "Narace v Proustově Hledání ztraceného času." Setkání proběhne v úterý 12. listopadu od 16:30 (Arne Nováka 1, budova D - čítárna v přízemí). Vstup volný. 

Málokteré dílo západní literatury rozvíjí tak složitou narativní strukturu jako Proustovo Hledání ztraceného času. Není proto divu, že tato meditace o čase a zkušenosti přitahovala nejen zájem naratologů, ale i filosofů. V přednášce se pokusíme kontrastovat některé - často dosti různorodé - interpretační pozice, k nimž Proustův text v průběhu času zavdal podnět. Vodítkem nám budou především úvahy G. Genetta, G. Deleuze, E. Levinase a dalších.