Doprovodný program k inscenaci Pera markýze de Sade

Přednáška Josefa Fulky (Filosofický ústav AV ČR, Fakulta humanitních studií UK) na téma "Markýz de Sade v kontextech." Setkání proběhne ve středu 22. dubna od 16:30 na Malé scéně Mahenova divadla. Vstup zdarma. 

Naším cílem bude ukázat, že pochopení díla markýze de Sade, často pojímaného jako jakýsi osamělý literární monolit, se neobejde bez jisté jeho kontextualizace, a to zvláště v českém prostředí, kde z tohoto díla máme k dispozici jen nepatrný - a nadto ještě deformovaný - zlomek. Tato kontextualizace bude v našem případě dvojí. Jednak půjde o to, zasadit Sadovo dílo do kontextu samotné jeho doby (reakce na Francouzskou revoluci, reakce na dobovou literaturu) a jednak do kontextu novějších a mnohdy dosti radikálních interpretací, které se vynořily po znovuobjevení Sada ve dvacátém století (sem patří výklad z pera P. Klossowského, M. Blanchota, R. Barthesa a dalších).

Více info ZDE

Doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D.
Filozofický ústav AV ČR
Fakulta humanitních studií UK