! Důležité oznámení v souvislosti s koronavirem !

Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR v souvislosti s výskytem koronaviru COVID-19 se s platností od dnešního dne 10. března 2020 do odvolání ruší všechna představení a další akce v budovách Národního divadla Brno ‒ Janáčkovo divadlo, Mahenovo divadlo a divadlo Reduta.

Vzhledem k tomu, že jde o opatření na dobu neurčitou, bude se vstupné vracet postupně – vždy od následujícího dne po původně stanoveném datu konání představení.

Vstupné hrazené platební kartou nebo bankovním převodem se bude vracet automaticky.

Prosíme, aby návštěvníci, kteří zakoupili vstupenky na představení NdB a platili v hotovosti, požádali o vrácení vstupného pouze písemně - nejlépe e-mailem na adresu storno@ndbrno_cz s uvedením čísla účtu a kódu banky (IBAN, SWIFT/BIC) a k žádosti přiložili naskenované (nebo ofocené) vstupenky na vrácení. 

Předplatitelům budou představení odehrána v náhradních termínech.

Koncerty (Zrní, Rudy Linka, Vienna Strauss Philharmonic Orchestra, Hradišťan, Hana a Petr Ulrychovi) budou řešeny jednotlivě – veškeré informace budeme sdělovat postupně.

Národní divadlo Brno nebude hradit případné další náklady spojené se zrušenými představeními.

O zrušení a změně programu bude NdB informovat prostřednictvím své webové stránky www.ndbrno.cz a písemným oznámením na dveřích Zákaznického centra na Dvořákově ulici a na dveřích všech divadelních budov NdB. Hromadné objednávky (školy, cestovní kanceláře aj.) může NdB informovat i telefonicky anebo e-mailem, a to v případě, že to bude z časového i technického hlediska možné a divadlo má k dispozici kontaktní údaje.

Další informace budou poskytovány operativně a budou zveřejněny na internetové stránce NdB: www.ndbrno.cz a facebookových profilech.