E15

9.3.2010

Divadlo Michelu
Houellebecqovi sluší
Život začíná v padesáti, pravda; akorát
že ve čtyřiceti končí, zní bonmot Michela
Houellebecqua. Ve slavném románu
Elementární částice je to výchozí a
základní motiv složitě konstruovaného
vypořádání se autora s frustracemi
současného „posthippiesovského“ období.
Totéž také platí pro divadelní adaptaci
románu, kterou v režii Jana Mikuláška
uvedlo Národní divadlo Brno.
Samo představení je tak jako
román filozofickým esejem o
rozkladu základních společenských
hodnot, o adoraci sexu a o
perverzitě pudů a tragických
důsledcích sexuální revoluce šedesátých let. O zoufalství samoty a
nemožnosti navázání opravdových citů, vztahů a kontaktů v
dnešním existenciálně atomizovaném světě. Je esejem o smrti a
umírání. Představení je odvážné v práci s erotickými motivy
včetně masturbace, invenční v převodu složitých úvah a situací do
divadelního jazyka, důsledné v respektu k předloze. Pracuje s
maximální ironií, jízlivostí a především se spoustou společenských
a kulturních odkazů. Oproti Houellebecqovi není inscenace tak
cynická, vulgární ani excentrická. Je spíše monotónně znějícím
hořkým žalmem, zoufalým nářkem hlavního hrdiny Bruna nad
jeho tělem, životem, touto dobou. Podstatná je celková atmosféra,
Vladimír Hulec | Publikováno 9.3.2010 9:39
Stránka č. 1 z Divadlo Michelu Houellebecqovi sluší - E15.cz 3
http://www.e15.cz/relax/kultura/divadlo-michelu-houellebecqovi-slusi 16.3.2010
výtvarný kód i neustálý hudební podkres čerpající jak z klasické
hudby tak současné elektroniky.
Režisér Jan Mikulášek obsadil do hlavních postav životem a
erotikou otloukaných bratrů „mezi čtyřiceti a padesáti“ Michela a
Bruna relativně mladé herce Václava Vašáka a Jiřího Vyorálka.
Jiří Vyorálek v roli Bruna je cynický, divoký a krutý. Současně je
bolestně tklivý, lidsky něžný a intelektuálně vtipný. Vede diváka
odvážnými situacemi a vizemi k nahlédnutím do propastí sexu,
lidského bytí a smrti. Pečlivě se slovem a gestem pracuje i Václav
Vašák v roli Michela. Schází mu však větší osobitost a herecká
nápaditost.
Divadlo Michelu Houellebecqovi sluší
Život začíná v padesáti, pravda; akorátže ve čtyřiceti končí, zní bonmot MichelaHouellebecqua. Ve slavném románu Elementární částice je to výchozí a základní motiv složitě konstruovaného vypořádání se autora s frustracemi současného „posthippiesovského“ období. Totéž také platí pro divadelní adaptaci románu, kterou v režii Jana Mikuláška uvedlo Národní divadlo Brno.

Samo představení je tak jako román filozofickým esejem orozkladu základních společenských hodnot, o adoraci sexu a o perverzitě pudů a tragických důsledcích sexuální revoluce šedesátých let. O zoufalství samoty a nemožnosti navázání opravdových citů, vztahů a kontaktů v dnešním existenciálně atomizovaném světě. Je esejem o smrti a umírání. Představení je odvážné v práci s erotickými motivy včetně masturbace, invenční v převodu složitých úvah a situací dodivadelního jazyka, důsledné v respektu k předloze. Pracuje smaximální ironií, jízlivostí a především se spoustou společenských a kulturních odkazů. Oproti Houellebecqovi není inscenace tak cynická, vulgární ani excentrická. Je spíše monotónně znějícím hořkým žalmem, zoufalým nářkem hlavního hrdiny Bruna nad jeho tělem, životem, touto dobou. Podstatná je celková atmosféra, výtvarný kód i neustálý hudební podkres čerpající jak z klasické hudby tak současné elektroniky.

Režisér Jan Mikulášek obsadil do hlavních postav životem aerotikou otloukaných bratrů „mezi čtyřiceti a padesáti“ Michela a Bruna relativně mladé herce Václava Vašáka a Jiřího Vyorálka. Jiří Vyorálek v roli Bruna je cynický, divoký a krutý. Současně je bolestně tklivý, lidsky něžný a intelektuálně vtipný. Vede diváka odvážnými situacemi a vizemi k nahlédnutím do propastí sexu, lidského bytí a smrti. Pečlivě se slovem a gestem pracuje i Václav Vašák v roli Michela. Schází mu však větší osobitost a herecká nápaditost.
VLADIMÍR HULEC