Eva Dostálová

tajemnice činohry NdB

  • telefon: 542 158 420
  • mobil: 608 557 276
  • email: dostalova@ndb_cz