Eva Dostálová

tajemnice činohry NdB

  • telefon: 542 158 420
  • mobil: 607 923 535
  • email: dostalova@ndb_cz