GAZDINA ROBA s excelující Evou Novotnou - NAPOSLED!

Mahenova činohra nasazuje náhradní představení za zrušené představení 16. března pro nemoc Evy Novotné představitelky hlavní role krejčířky Evy 30. září 2011 v 10:00 hod. a v 19:00hod. v Mahenově divadle ! 

Diváci budou mít poslední možnost zhlédnout kritikou vysoce ceněnou adaptaci české klasiky v úpravě a režii Břetislava Rychlíka s předními herci souboru a hosty: Evou Novotnou, Václavem Vašákem, Petrem Halberstadtem, Marií Durnovou, Drahomírou Hofmanou a vynikající Horňáckou muzikou Petra Mičky.

Image

Charakter inscenace Gazdiny roby na scéně Mahenova divadla podstatně určuje osobnost Břetislava Rychlíka, jenž celý život sestupuje do hlubin kultury kraje, ze kterého vzešel – Horňácko. Poznal jistě jeho lesk i bídu a jako každý, kdo něco reflektuje podpovrchově a dřeňově, je schopen odlišit původnost a přidanost, folklór od „folklórna“, bytování věcí od jejich kolorování. Je alergický na všechny operace, které prázdnotu odívají do folkloristických rób, protože hájemství moravské vesnice zakouší denně (i když bydlí v Brně), může vidět dovnitř horňáckého světa, do jeho poloh skvostných i disonantních, hlučných a tichých, měkkých i tvrdých. Rychlík  hru upravil, ale spíše přepsal, ve jménu „příběhu lásky, která žene sama sebe do neštěstí“ a dal jí sevřený a soustředěný tvar, který akcentuje morální dilemata, která nemají a nemohou mít definitivní řešení. Jeho text vzešel z napětí mezi dramatickým textem a povídkou, která mu předcházela, přičemž povídka se stala východiskem, protože se věci pojmenovávají nerozvětveně a neornamentálně.

„V Rychlíkově pojetí Gazdiny roby nejde jen o tragický příběh, jehož smutní hrdinové si chtěli na "tmářské" době vyvzdorovat své štěstí, ale spíše o otázku, smí-li jednotlivec svévolně překročit zákon obce. Představitelka Evy, subtilní Eva Novotná, propůjčila postavě od počátku zvláštní směs hrdosti a umíněnosti. Vyzařuje z ní nevinnost a čistota ve chvílích štěstí, i když je na scestí. Postavu Samka Jagoše, za něhož se Eva natruc provdala, ztvárnil zlověstně Petr Halberstadt. Evina osudová láska Mánek Mešjaný, s nímž nakonec uteče do Rakous, je v podání Václava Vašáka, mužem vřelým v slibech a slabým v jejich plnění. Herci ovšem věříme, když nezrale doufá, že přestupem na Evinu luteránskou víru získá právo na rozvod se svou katolickou manželkou Maryšou. Přímo za herecký koncert lze označit dialog dvou tchyní z úvodní části, kde Drahomíru Hofmanovou doplňuje Marie Durnová – nepřekonatelná v medové jízlivosti a dokonalá v krajové mluvě.“ Brněnská Gazdina roba je tragickým dramatem s výbornými herci, Josef Mlejnek, zdroj: MF Dnes 20.02.2009

Image

Václav Vašák (Mánek Mešjaný), Eva Novotná (Eva, krajčířka) a Petr Halberstadt (Samko Jagoš)

foto Z. Vybíral