+

Jan Štěpánek

výtvarník scény

Jan Štěpánek se narodil v Praze v roce 1970 coby poto­mek slavného hereckého rodu. Jako jedenáctiletý odešel s rodiči do zahraničí, nejprve do Vídně, potom do Mnichova. V Mnichově do­končil svá středoškolská studia. Po návratu do vlasti v roce 1990 se rozhodl, že bude pokra­čovat v rodinné tradici, ale jiným způsobem. Místo toho, aby sám vstoupil na prkna jeviště, dospěl k závěru, že se chce stát tím, kdo her­cům vytváří pro jejich umění prostor. A roz­hodl se správně. Úspěšně absolvoval obor scénografie na pražské DAMU u prof. Jana Duška, své poznání si pak rozšířil dvouletým studijním pobytem v USA a dnes patří k na­šim nejlepším a nejuznávanějším scénografům, kterého si ke spolupráci berou ti nejrenomo­vanější režiséři.

Už během studií pracuje na profesionálních scénách. V jeho začátcích pracuje v HaDivadle s režisérem Davidem Jařabem na realizaci textu Egona L. Tobiáše Klimeš, muž, který to přehnal. Už v polovině devadesátých let začí­ná jeho spolupráce s dvěma režiséry, s nimiž se permanentně setkává po celou dosavadní uměleckou kariéru. Pro Jiřího Pokorného na­vrhuje scénu k jeho inscenaci Wedekindova Procitnutí jara v Činoherním studiu v Ústí nad Labem a pro Jana Antonína Pitínského scénické řešení pro inscenaci Osm a půl (a půl) v Městském divadle ve Zlíně. Z jeho dalších výprav, které vytvořil pro re­žiséra Jiřího Pokorného, jmenujme alespoň inscenaci hry současného německého autora Marií von Mayenburga Tvář v ohni v HaDivadle, výtečnou Gazdinu robu Gabriely Preis-sové v Divadle Na zábradlí anebo Tylovy Krvavé křtiny aneb Drahomíra a její synové v pražském Národním divadle. Spolupracovníkem Jana Antonína Pitínského byl například v inscenacích Priessové Její Pastorkyně v Městském divadle ve Zlíně, v jeho inscenaci prvního českého uvedení ro­mánu Johanna Wolfganga Goethea Spřízněni volbou v Dejvickém divadle, Maryši bratří Mrštíků, Durychově Bloudění v dramatizaci Pavla Švandy, u Markéty Lazarové Vladislava Vančury a Babičky Boženy Němcové v Ná­rodním divadle. Obě posledně jmenované in­scenace měli možnost vidět i brněnští diváci. Hrály se v Mahenově divadle v rámci festivalů Trialog.

Dalším režisérem, se kterým Jan Štěpánek pra­videlně spolupracuje, je Jan Nebeský. Připo­meňme si alespoň inscenace Ibsenovy Divo­ké kachny v Divadle v Dlouhé, hru Blanche a Marie švédského autora Pera Olova Enquista v Divadle Na zábradlí anebo představení Solingen Egona L. Tobiáše v pražském Divadle Komedie. V Národním divadle se podílel na jeho inscenacích Schillerovy tragédie Úklady a láska a Molièrova Dona Juana.

Velmi často navrhuje scény pro ostravské Divadlo Petra Bezruče. Poprvé tam působil jako partner režiséra Davida Jařaba v počátcích své umělecké dráhy. Z jeho „bezručovských" inscenací poslední doby jmenujme Shakespearova Macbetha v inscenaci uměleckého šéfa tohoto velice aktivní­ho a ambiciózního souboru Martina Františáka anebo v loňském roce právě Molièrova Lakom­ce, pro kterého navrhl scénické řešení režiséru Zdeňku Duškovi. Režisér Dušek patří rovněž ke Stěpánkovým stabilním partnerům (například Čechovův Racek ve Východočeském divadle Pardubice anebo Šest postav hledá autora ital­ského autora Luigiho Pirandella). Pro režiséra Martina Františka navrhl také na počátku sezóny 2008/2009 scénu pro jeho in­scenaci málo uváděné hry Viléma Mrštíka Paní Urbanová v Klicperově divadle, která vzbudila značnou diváckou i kritickou pozornost. V divadelních kuloárech se hovoří o jejich dalším společném projektu, jenž by měl být v blízké době realizován v Divadle Petra Bezruče. Připomeňme dále ještě výpravu Jana Ště­pánka k velice úspěšné inscenaci hry maďar­ského autora Zoltána Egressyho Portugálie v Činoherním klubu v režii Iva Krobota, hru Denise Kellyho Debris v Dejvickém divadle v režii Miroslava Krobota a především spolu­práci s Vladimírem Morávkem na jeho velko­rysém projektu čtyř večerů na téma románu Dostojevského (Kníže Myškin je idiot, Raskolnikov - jeho zločin a trest, Běsi - Stavrogin je ďábel a Bratři Karamazovi - vzkříšení).

Lakomec je jeho první inscenace v činohře Národního divadla Brno a první spolupráce s režisérkou Viktorií Čermákovou. Jan Štěpánek učí řadu let scénografii na JAMU. Mezi jeho absolventy je řada těch, kteří už na sebe výrazně upozornili, jako například Len­ka Labajová anebo Hana Knotková, a v jeho stopách jsou i jejich následovníci z řad Štěpánkových současných posluchačů. Jan Štěpánek se věnuje také malbě, své obrazy několikrát vystavoval, spolupracuje s Českou televizí a s jeho jménem se můžeme setkat v nejrůznějších odborných porotách. Podle Jana Štěpánka spolupracovníci mohou být lidé rozdílných povah i názorů, mnoho­krát to je právě velká výzva. Za důležité při práci ovšem Jan Štěpánek považuje fakt, aby celý tvůrčí tým si emotivně porozuměl.

kdy hraje

Neděle 6. 09. 2020 19.0020.30
Činohra
Rainer Werner Fassbinder
#KulturaMáCenu, L
Reduta
Poslední 2
Neděle 4. 10. 2020 19.0020.30
Činohra
Rainer Werner Fassbinder
Romantická kabaretní komedie s pohádkovými rysy, s Ivanou Hloužkovou a Romanem...
Reduta

Online archiv