+

Jana Preková

výtvarnice kostýmů

 Na pražské DAMU vystudovala scénografii, kterou ukončila absolutoriem v roce 1983. Její divadelní začátky jsou spjaty s Divadlem na Okraji a Divadlem Na Provázku. S režisérem Janem Antonínem Pitínským stála u zrodu dnes už legendárních inscenací Ananas a Matka v brněnském Ochotnickém kroužku v polovině osmdesátých let.

Pravidelná spolupráce s Janem Antonínem Pitínským je dodnes jednou z konstant tvůrčí činnosti Jany Prekové. Z jejich četných společných projektů jmenujme například adaptaci Felliniho filmu Osm a půl a Její Pastorkyňu Gabriely Preissové pro Městské divadlo Zlín. Podílela se rovněž na inscenacích Sofoklova Oidipa krále v Divadle na Zábradlí, Evangelia svatého Lukáše v Divadle Husa na Provázku a Spřízněni volbou Johanna Wolfganga von Goethe v Dejvickém divadle. V pražském  Národním divadle pro režiséra Pitínského vytvořila kostýmy pro inscenaci Durychova a Kovalčukova Bloudění, Maryšu bratří Mrštíků, Vančurovy Markéty Lazarové  a Babičky Boženy Němcové.

Jana Preková je pravidelnou spolupracovnicí režiséra Jana Nebeského.. Setkali se spolu již při inscenaci Gončarovovy Strže na školní scéně DISKU.

Spolupráce pak pokračovala v Divadle v Řeznické v inscenacích Goldoniho Sluhy dvou pánu a na představení Příkladného místa Lenky Lagronové. Podílela se rovněž na řadě jeho úspěšných inscenací v pražském Divadle komedie. Za všechny jmenujme například Chladné srdce, Beckettův Konec hry, Strindbergovu Sonátu duchů,  Stavitele Solnesse Henrika Ibsena, Shakespearova Hamleta, Miriam a Terezku Lenky Lagronové, Humanisty Ernsta Jandla anebo inscenaci Kabaret Ivan Blatný. Navrhla kostýmy pro Nebeského televizní přepis Melvillova Písaře Bartlebyho v roce 1994.

Byla autorkou scény k Nebeského inscenaci hry Egona Tobiáše JE SUIS, kostýmních návrhů pro jeho inscenace  hry Ernsta Jandla Z cizoty (za než obdržela CENU ALFRÉDA RADOKA) a Lenky Lagronové  Etty Hillesum  v Divadle na Zábradlí. K jejich první spolupráci v pražském Národním divadle došlo už v roce 1987 při inscenaci hry Bernarda Behana Rukojmí. Znovu se zde setkali při inscenaci Schillerovy hry Úklady a láska v roce 1964 a nejnověji při Molièrově Donu Juanovi v roce 2008.

V Národním divadle také spolupracovala s režisérem Michalem Dočekalem  na inscenaci opery Poslední páska (2004) a v roce  2007 s režiséry Danielem Špinarem, Vikorií Čermákovou a Janem Nebeským na projektu Bondy Bouda.

V listopadu 2009 se podílela jako kostýmní výtvarnice na úspěšné premiéře hry Jiřího Pokorného, která v roce 1997 obdržela Cenu Alfréda Radoka, Taťka střílí góly. V současné době připravuje s režisérem Miroslavem Krobotem premiéru divadelní adaptace filmu režiséra Larse von Triera Dogville (nominace na Zlatou palmu v Cannes v roce 2003 a další filmové ceny)v pražském Národním divadle. Premiéra je plánovaná na 10. června 2010. S režisérkou Věrou Herajtovou se chystá na inscenaci hry Chrstophera Hamptona Nebezpečné vztahy v Klicperově divadle v Hradci Králové a s J. A. Pitinským na Čapkova  Hordubala.

S Ivanem Rajmontem se poprvé pracovně setkala v roce 1997 jako výtvarnice kostýmů pro jeho inscenaci Shakespearova Antonia a Kleopatry, jejich spolupráce pokračovala v roce 2008 v inscenaci Shakespearovy tragédie Titus Andronicus v Divadle v Dlouhé.

V Národním divadle Brno se poprvé představila jako autorka kostýmů v inscenaci Maeterlinckova Modrého ptáka v režii Petera Scherhauefera v roce 1992, poté v roce 2004 při světové premiéře opery RUR Zdeňka Blažka.

Jana Preková působí jako docentka v ateliéru  scénografie a kostýmní tvorby na brněnské JAMU, u jehož zrodu v roce 1990 stála, a vede také ateliér tělového designu na Fakultě výtvarných umění při brněnském Vysokém učení technickém. Zúčastňuje se řady zahraničních akcí. Věnuje se také prezentaci instalací, objektů, fotografií, navrhuje interiéry.

Na Pražském Quadrienále 1999 vyhrála zlatou medaili za nejlepší kostýmní návrhy.

kdy hraje

Online archiv