Jana Soukupová o Kabaretu Kafka (MF DNES)

Položenská křehkost

Na scéně Reduty Národního divadla Brno se odehrála světová premiéra Kabaretu Kafka. Slavný Dopis otci, ve kterém si pražský židovský spisovatel Franz Kafka krvavě vyřizuje účty se svým despotickým papá, na jeviště převedli dramaturgyně Dora Viceníková a režisér Daniel Špinar. Podařilo se, že "neinscenovatelný" text ani vteřinu nenudí. A některé části, například scénické vyjádření pasáží Kafkova studu, když mu otec poskytl několik lekcí ze sexuální výchovy, jsou opravdu nezapomenutelné. Pět herců se tu v rámci počátečního výstupu a la muzikál Kabaret představí jako pět Kafkových podob. Oproti brněnské pánské čtveřici ovšem herecky i typově vyniká pražský Vladimír Marek, který přesnými pohyby svého šlachovitého, vypracovaného těla, po část hry dokonce na vysokých dámských kramflecích, možná nejpřesněji vystihuje Kafkovu položenskou křehkost odrážející se na pozadí otcova křupanského machismu. Samostatnou kapitolou i obrovským bonusem Kabaretu Kafka je navíc nápadité scénické řešení Henricha Borárose. Prozrazovat se ovšem nedá, tak je pro inscenaci určující.