Je Světový den divadla!

  • 1

Smyslem a cílem Světového dne divadla je přimět divadelníky na jevištích i obecenstvo v sálech k zamyšlení nad posláním a úlohou divadla, vyjádřit solidaritu divadelníků celého světa, podpořit jejich úsilí o prosazování základních morálních a společenských vlastností uměleckými prostředky, napomáhat myšlenkám mírového soužití a vzájemného porozumění mezi národy.

Sedmadvacátý březen je na všech kontinentech každoročně slaven jako Světový den divadla již od roku 1962. Svátek o rok dříve navrhnul Mezinárodní divadelní ústav (ITI), vzápětí iniciativu posvětilo UNESCO a v současné době se ke Světovému dni divadla připojují umělci i diváci ve více než 100 zemí světa.

Každý rok je některý z významných divadelních tvůrců vyzván k tomu, aby napsal takzvané Poselství ke Světovému dni divadla. Například v roce 1962 to byl Jean Cocteau, o rok později Arthur Miller, po něm dvojice Laurence Olivier a Jean-Louis Barrault, v roce 1994 byl tímto vznešeným úkolem pověřen dramaturg, dramatik a první český prezident Václav Havel.

V letošním roce Poselství napsal jihoafrický dramatik, výtvarník, režisér a tvůrce uměleckých instalací Brett Bailey. Jeho text si přečtěte zde:

http://www.divadlo.cz/autorem-poselstvi-k-mezinarodnimu-dni-divadla-je-d