Jiráskova lípa - sázení stromu s Činohrou NdB

12. března 2020 uplyne 90 let od smrti Aloise Jiráska - autora pohádkové Lucerny, kterou od 13. prosince 2019 uvádíme na prknech Mahenova divadla. K tomuto výročí jsme se rozhodli udělat pamětní čin a vysadit v brněnském parku Lužánky strom = Jiráskovu lípu. Pojďte do toho s námi! Toto neformální setkání s Mahenovou činohrou proběhne v sobotu 14. března od 13:00 -> za každého počasí, občerstvení zdarma zajištěno, herci s lopatou nastoupeni, díra v zemi domluvena.

Když se nám to podaří, vymyslíme i krásný doprovodný program. Vše tedy směřuje k tomu, že si společně užijeme pohádkovou zahradní slavnost plnou zahradničení! Setkáme se společně u bílého stanu v blízkosti autobusové zastávky Pionýrská, kde se mimo jiné kupříkladu nachází i veřejný ping-pongový stůl. Těšíme se na vás - dáme si společně lipový čaj. Akce proběhne ve spolupráci s iniciativou Sázíme budoucnost a Veřejnou zelení města Brna.