KŘEST- JUBILANTI 2010 EVA ŠLAPANSKÁ (proběhlo)

Pátek, 19. března 2010, foyer Mahenova divadla.

 

 

Slavnostní křest publikace Jubilanti Činohry Národního divadla Brno 2010 Evy Šlapanské.

V letošní publikaci, v pořadí již třetí, autorka připomíná divadelní umělce minulosti, nedávné éry a současnosti. Někteří z nich se proslavili také na mimobrněnských jevištích a v zahraničí. Všichni tito umělci věnovali a věnují celý svůj umělecký život divadlu a umí rozdávat krásu, radost a pohodu.

Publikace je k dostání před představeními v Janáčkově divadle, Mahenově divadle a  v divadle Reduta.

Dále v předprodeji vstupenek Národního divadla Brno, Dvořákova 11, v předprodeji vstupenek v divadle Reduta a v Knihkupectví Barvič a Novotný, Česká 13.

 

autorka: Eva Šlapanská

kmotr publikace a I. náměstek hejtmana Jihomoraského kraje Mgr. Václav Božek s autorkou: Evou Šlapanskou

kmotr publikace, I. náměstek primátora statutárního města Brna Mudr. Daniel Rychnovský s autorka: Evou Šlapanskou

autorka: Eva Šlapanská, ředitel Národního divadla Brno Ak. arch. Daniel Dvořák, umělečký šéf Činohry Národního divadla Brno Zdenek Plachý

I. náměstek primátora statutárního města Brna Mudr. Daniel Rychnovský, I. náměstek hejtmana Jihomoraského kraje Mgr. Václav Božek, autorka: Eva Šlapanská, ředitel Národního divadla Brno Ak. arch. Daniel Dvořák