Letní zkrášlování slavnostního foyer Mahenova divadla

V současné době probíhá památková obnova stěn části vstupního prostoru kolem hlavního schodiště. Technika práce spočívají v tradiční historické metodě-vyčistění stávající malby chlebovou střídkou a obnově malby a zlacení.

Od záři se diváci mohou těšit nejenom na kvalitní činoherní představení, ale i na zrekonstruované foyer nejkrásnějšího kulturního stánku v Brně.