+

Lucie Málková

režisérka

Lucie Málková vystudovala činoherní režii na DAMU v ročníku Darii Ullrichové, Jana Nebeského, Evy Salzmannové a Aloise Švehlíka. Absolvovala v roce 2008 autorským muzikálem Štěstí dam. Její divadelní práce v prvních pěti letech čítá přes pátnáct inscenací a bezpočet scénických čtení a skic. Její režijní styl je těžko zařaditelný, neboť se ráda pohybuje ve velmi širokém spektru divadelních žánrů – od inscenací muzikálů v kamenných divadlech přechází k autorskému divadlu v klubových nezávislých scénách, z loutkového divadla míří za hranice republiky, aby připravila site-specific projekt v prostorách bývalé raketové základny. Přesto lze za tuto dobu vysledovat základní pilíře její tvorby. Těmi jsou: 

Inscenace muzikálů: už od absolutoria na DAMU se věnuje muzikálu jako žánru. V diplomové práci “Muzikál v ČR po roce 89” zkoumá vývoj a tendence současného muzikálu a sama se přiklání k hledání alternativ oproti komečnímu muzikálu, který dnes tomuto žánru dominuje. Autorský muzikál Štěstí dam (musical radical) napsala společně se skladatelem Milošem Orsonem Štedroněm a dramaturgem Janem Tošovským. Absolventská inscenace v Divadle DISK byla vřele přijata jak u diváků, tak i u odborné kritiky. Uznání se jí dostalo i mimo ČR. Poté, co jej viděla maďarská režisérka, herečka a také ředitelka jednoho z nejvýznamějších maďarských divadel Vígszinház, byla hra přeložena do maďarštiny a o rok později uvedena v budapešťském Pesti színház. Dále spolu s Janem Tošovským přeložili a uvedli v Divadle F.X. Šaldy slavný broadwayský muzikál Urinetown (Močohrad), který získal v roce 2008 cenu Tony Awards za hudbu, libreto a režii. V Liberci také uvedla slavný český muzikál Balada pro banditu v netradičním dramaturgickém pojetí, kde hlavní postava Nikoly Šuhaje byla ztvárněna hned třemi herci.

Současná francouzská hra

Jakožto francouzky hovořící režisérka se programově věnuje uvádění současných frankofonních her. Svatá země Mohameda Kacimiho byla prvním uvedením hry arabské provenience v ČR po roce 89. V této linii navazuje i v monodramatu Adela Hakima Popravčí číslo 14. Obě hry jsou literárně i dramaticky velmi zručně napsané, obě spojuje téma života uprostřed válečného konfliktu a  zkoumání jejich dopadů na člověka. Také Leviathan Kostrič J.D. Magnina  je politicky laděná hra, která vypráví příběh diktátora na útěku a komplexně podává obraz osobnosti člověka, který bez skrupulí páchá genocidu. V současné chvíli přeložila také dvě francouzské hry, věnující se dvěma aktuálním tématům. Monodrama Samuela Galleta Oživení  se odehrává v protesty zmítaném Řecku a drama alžírského autora Arezki Mellala Revoluce bude v sobotu reflektuje události arabského jara.

Autorská tvorba

Velký důraz klade L.M. také na rozvíjení divadla tématu. Spolu s dramaturgy Janem Tošovským a Ivo Kristiánem Kubákem pracuje na dramatizaci románů, které nesou nějaké zásadní téma: tak jako v roce 2008 vytvořila v Crossu inscenaci Mlčenlivá,(Cross klub, 2008), která se zabývala problematikou zneužívání dětí. Inspiračními zdroji byla jak kniha americké psychoterapeutky T.L. Hayden, tak mediálně známá kauza Kuřim. Autoři intenzivně spolupracovali s neziskovými organizacemi i krizovými centry a s oddělením dětské psychiatrie v Thomayerově fakutní nemocnici v Praze. Šlo o dokumentární a angažované divadlo.  Dramatizace slavného erotického románu Pauline Réage Příběh O. dala vzniknout inscenaci Krásná z Roissy (A studio Rubín, 2010), která reflektuje možnosti vztahu mezi mužem a ženou a zkoumá extrémní podobu vztahu, založeném na submisivitě a dominanci. Spolu s Janem Tošovským čerstvě adaptovali pro divadlo Houellbecqův román Platforma, zabývajícím se krizí hodnot a lásky v západním společnosti a rozmachem sexuálního turismu. Inscenace You Happy Me Happy (Meet Factory, 2012) vypráví příběh o touze po doteku, něze a blízkosti, za které je jednodušší platit, než je hledat, a rychlejší za nimi cestovat přes půl světa, než na ně čekat.

Maďarské drama a divadlo

Už dvakrát režírovala v Maďarsku. Poprvé na pozvání Enikö Ezsenyi uvedla autorský muzikál Štěstí dam, podruhé vlastní projekt inscenace hry Botho Strausse Meggyalázás (Zhanobení) , který spolu s herci různých maďarských divadel (bývalý Krétakör Arpáda Schillinga, Národní divadlo v Budapešti, Vígszinház) vytvořili v prostoru bývalé raketové základny v Zsámbéku. V tomto roce uspořádala v Divadle Na zábradlí festival Naostro!, který měl za cíl představit současnou maďarskou dramatiku a divadlo.

 

Scénické čtení jakožto umělecký žánr:

Režisérka se take věnuje scénickému čtení jakožto samostatnému uměleckému žánru. Ve dvou vydáních projektu Theatrum mundi francouzské společnosti Écritures du monde, jejíž je L. Málková členem, bylo představeno celkem 10 nových francouzských textů. Jedná se o scénické skicy, jejichž cílem je upoutat dramaturgy divadel a profesionály k uvádění nových her. Některé z představených her jsou tak již nyní v přípravách k inscenování v pražských I mimopražských divadlech. Uvedení  scénického čtení Albertiny Michela Trembleyho na zkušebně Divadla Na Vinohradech mělo u diváků I v této podobě velký úspěch a bylo odehráno již 10 repríz. V roce 2011 a 2012 proběhla přehlídka dalších inscenovaných čtení, např. Historka o sv. Magdě ve Východočeském divadle Pardubice, maďarských her v Divadle Na Zábradlí nebo francouzských her v Café 35 Francouzského institutu v Praze. 

V současné době je na volné noze, je předsedkyní sdružení o.s. Divadlo Unlimited, se kterým uvedli v koprodukci s Rock Café inscenaci Svatá země a Levithan Kostrič, s Rubínem inscenaci Krásná z Roissy a s Cross klubem projekty Mlčenlivá a Popravčí č. 14. V rámci mezinárodní spolupráce  v koprodukci s Zsámbéki színházi bázis a Füge Produkció vytvořili projekt Meggyalázás (Zhanobení) a s Českým centrem v Budapešti chystají festival české dramatiky a divadla.

Soupis inscenací - režie

2008:

Orson Štědroň – Tošovský – Málková: Štěstí dam (musical radical). Autorský muzikál na motivy stejnojmenného románu Émila Zoly. Premiéra 8. 2. 2008 v Divadle DISK.

H.Ch.Andersen, D. Viceníková: Sněhová královna. Svérázná divadelní adaptace světoznámé pohádky. 24. 5. 2008 v Divadle Aha! (Gong)

T.L. Hayden, J. Tošovský: Mlčenlivá. Autorská inscenace na téma zneužívání dětí, inspirovaná knihou T.L..Hayden Divná Jadie a kuřimskou kauzou. Cross klub Praha.

Premiéra 25. 11. 2008.

A. Jarry: Cézar Antikrist. Scénické čtení nově přeložené hry Alfréda Jarryho. Café Ultramarin Ostrava, kavárna Francouzského institute v Praze  5. 12. 2008.

2009:

Mohamed Kacimi: Svatá země. Inscenace současné arabské hry na téma konfliktu na Blízkém východě. Premiéra 15. a 16. 3. 2009 v Rock Café Praha

Greg Kotis, Mark Hollmann: Urinetown The musical. Muzikál o městě, kde se nesmělo čůrat zadarmo. Premiéra 25. 6. 2009 v Divadle F.X. Šaldy v Liberci

Orson Štědroň – Málková – Tošovský:  A nö vagya (musical radical). Inscenace autorského muzikálu Štěstí dam v budapešťském Pesti színház. Premiéra 3. 10. 2009

2010:

Jean Daniel Magnin: Leviathan Kostrič.  Inscenace hry známého francouzského autora, člena Divadla Rond Point v Paříži. 8. 2. 2010 v Rock Café Praha

kol autorů: Theatrum mundi 1. Scénické čtení nových současných frankofonních her (Driss Ksikes (Maroko), Ian Soliane (Francie), Elvire Marouard (Haiti) a Josephinne Serre (Francie). 15. 4. 2010 v Divadle DISK. 

Málková, Kubák a kol.: Krásná z Roissy. Inscenace na motivy slavného erotického románu Pauline Réage Příběh O.  A studio Rubín 10. 9. 2010

Margharita Laerta: Rendez vous chez le gynéco.  Salle Bahnini Rabat, Maroko. 12. 11. 2010

A. Boublil, M. Legrand, M. Zamora: Marguerite -  asistence režie u prvního českého uvedení slavného broadwayského muzikálu světoznámých autorů.  režie G. Haukvicová a Marie Zamora.  Premiéra 3. 12. 2010 v Národním divadle Moravskoslezském Ostrava

2011:

Michel Tremblay: Albertina. Inscenované čtení současné kanadské hry. Premiéra 18. 3. 2011 v Divadle Na Vinohradech (nova zkušebna)

Štědroň, Uhde: Balada pro banditu. Hudební úprava: Petr Hromádka. Premiéra 25. 3. v Divadle F.X. Šaldy v Liberci

kol autorů: Theatrum mundi 2. Scénické čtení nových současných frankofonních her

Marion Aubert: Dobrodružství Natálky Nikol Nikolové, Irina Dalle: Zkouška, OUarda Zerarga: Ich bin Oualou.  12. 4. 2011 v Divadle Na Prádle

Botho Straus: Meggyalázás (Zhanobení). Inscenace hry současného neměckého autora v prostoru bývalé vojenské základny v maďarském Zsámbéku nedaleko Budapešti. Premiéra 23. 6.2011

Laura de Weck: Oblíbenci. Inscenace současné švýcarské autarky na téma odcizení a neschopnosti komunikace mezi mladými lidmi. Palác Akropolis. Premiéra 12.9. 2011

Adel Hakim: Popravčí č. 14. Monodrama o člověku, který přežil občanskou válku. Premiéra 14.10. 2011 v Divadle Na půdu klubu Cross.

Sue Glover: Tulení žena Komorní hra o hledání vlastní identity.

Premiéra 25. 10. 2011 v Pidivadle.

Kol. Autorů: Předvánoční absinthová seance – scénické čtení pěti současných frankofonních her, přeložených v rámci překladatelské dílny DILIA. Divadlo Na Vinohradech, nová zkušebna. Premiéra 14. 12. 2011

2012:

Jostein Gaarder, Matěj Samec: Sofiin svět - Divadelně zpracované dějiny filosofie jako tajuplný a dobrodružný příběh zrání lidstva.

Premiéra 24.2. 2012 v Divadle loutek Ostrava

kol.autorů: Rozumíme si? Setkání české a francouzské dramtiky – koláž scénických čtení současných českýcha a francouzských autorů. Kavárna Francouzského institutu. 19. 3. 2012

Philippe Minyana: Prolog. Scénické čtení slavné francouzské hry. Kavárna Francouzského Institutu 20.4. 2012

Johana Kaptein: Historka o sv. Magdě. Scénická skica současné německé hry o tajemné ženě, která se rozhodla zabít manžela.

Malé divadlo Východočeského divadla Pardubice. Premiéra 23. 4. 2012

kol. autorů: Naostro! Večer věnovaný současné maďarské dramatice.  Scénická čtení čerstvě přeložených maďarských her v Divadle Na zábradlí. Premiéra 10. června 2012

kol. autorů: Péčko. Inscenovaný večer věnovaný erotice a pornu. 2 patra, 5 místností, 15 filmů, koncert Do Shaska! i živé čtení erotické literatury.  14. 8. 2012 v Meet Factory

Philippe Minyana: Vulkán + Prolog. Scénické čtení pod širým nebem na dvoře Francouzské institutu. 13. září 2012

Lucie Málková, Jan Tošovský: You Happy Me Happy. Divadelní zpracování slavného románu Michela Houellbecqua “Platforma”. Premiéra 8. 10. 2012 v Meet Factory.

kdy hraje

Online archiv