Explikační porada k chystané inscenaci Měšťák šlechticem, podívejte se ne fotoreportáž!

1 2      ››


Návrhy scény a kostýmů vytvořili uznávaní divadelní výtvarníci Eva Brodská a Roman Šolc.


Premiéra 20. 4. 2012, Mahenovo divadlo

Jednou z konstantních linií dramaturgie činohry je dílo největšího francouzského dramatického spisovatele Molièra. Komedie Měšťák šlechticem, která vznikla přímo na objednávku Ludvíka XIV., je možná nejvtipněji napsanou Molièrovou hrou.

Bohatý měšťan Jourdain se urputně snaží dostat mezi šlechtu, a proto chce poznat a osvojit si aristokratické způsoby a záliby, bere hodiny hudby a tance, vyučuje se šermu a filosofii, zdokonaluje se v pravopisu, a když žádá učitele filosofie, aby ho poučil o kalendáři, chce vědět, kdy svítí měsíc a kdy ne. Jourdain chce dceru Lucii provdat za šlechtice, nikoliv za Kleanta, obyčejného měšťana. Paní Jourdainová se s Kleantem domluví a ten se přestrojí za Turka, vydává se za syna tureckého sultána, nabídne Jourdainovi turecký šlechtický titul. Jourdain je nadšený a dává mu dceru.

Virtuózně napsaná hra je už několik století nanejvýš aktuální: asi vždy bude existovat mnoho lidí, kteří se budou snažit proniknout do vyšší třídy, do vysokých postů, do sfér, které skýtají peníze, postavení a moc.

Text: Martin Dohnal

Foto: Pavol Juráš