+

Milan Čorba

výtvarník kostýmů

 (*1940)

Je profesorem oboru divadelní umění – scénografie (1995). Studoval na Vysoké škole pedagogické a studium dokončil na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Od roku 1964 kostýmní výtvarník v Čs. televizi, od roku 1984 také ve Slovenském národním divadle, od roku 1975 pedagogem na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě, kde je v současné době rektorem. Jeho tvorbu charakterizuje důsledné respektování stylu dramatika, osobnosti herce a představované postavy jak v televizní (Balada o sedmi oběšených 1969, Bunderbrookové 1974, Mario a kouzelník 1976 aj.), tak v divadel­ní a filmové tvorbě. Jako host spolupracoval a spolupracuje se slovenskými, českými a zahraničními divadly, filmem a televizí. Koncem 60. let až do ukončení činnosti divadla byl šéfem výpravy Divadla na korze v Brati­slavě. Jeho režijními partnery v divadle a televizi byli a jsou zejména Miloš Pietor (Ženitba 1969, Jindřich IV. 1984, Páni Glembayové 1986), Vladimír Strnisko (Čekání na Godota 1968, Clavijo 1976, Macbeth 1979), Peter Mikulík (Zlatí chlapci 1974, Křehká rovnováha 1999) a Lubomír Vajdička (Tři sestry 1984, Višňový sad 1984, Racek 1998). Ve filmu řeší oblečení jako jednu z vizuálních součástí dramaturgického výkladu příběhu (Růžové sny 1976, Ticísročná včela 1982, Orbis pictus 1996 aj.). Je členem České filmové a televizní akademie, spolupra­cuje s Mezinárodním divadelním institutem UNESCO a jinými mezinárodními divadelními organizacemi. V Mahenově činohře byly jeho posledními pracemi kostýmní návrhy ke hře P.O. Enquista Obrázkáři (2001), Veselé paničky windsorské (2001) Osiřelý západ (2003) a komedie Taková ženská na krku (2005).

kdy hraje

Online archiv