Nabídka externí spolupráce s činohrou NdB

  • Konkurz

Činohra NdBrno vypisuje konkurz na komparzní a dětské role v chystané inscenaci Velmi, velmi, velmi temný příběh v režii Michala Vajdičky.

INFO PRO DĚTSKÉ ROLE:

Požadavky: Hledáme 6 dětí ve věku 8-14 na role komparzu do úvodní situace hry, kdy H. Ch. Andersen čte svou Malou mořskou vílu. Ve scéně budou děti s na klínech svých hraných rodičů poslouchat vyprávění, jedná se o téměř naivní scénu, jejíž podivnost vyjde najevo teprve dalším rozvíjením příběhu.

Také hledáme 6 mladých hereček a herců pro role dětí Charlese Dickense: Kate (dívka okolo 14-i let), Waltra (chlapec okolo 12-i let) a Charlese juniora (chlapec okolo 10-i let). Tyto role jsou náročnější a budou alternované. Jejich scéna je večeří u Dickensových, kterým se rozpadá manželství, navíc výřečný Andersen odmítá opustit jejich dům už třetí týden, což štve celou rodinu a děti především. Ve scéně mluví sprostě dospělí i děti, překlad Pavla Dominika však hrubou mluvu povyšuje na sofistikovaný humor.

Věk: 8 – 14 let

INFO O KOMPARZNÍCH ROLÍCH PRO DOSPĚLÉ:

Požadavky: ženská role 3x, mužská role 3x, vzhledem k povaze rolí nebude nutné, aby byli komparzisté na všech zkouškách, Jedná se o role rodičů dětí (ve věku okolo deseti let), bude se jednat o tři manželské páry.

Věk: 25 – 50 let

Časová náročnost: začátek zkoušení: druhá polovina února, gen. zkoušky: 13.4. – 16.4. 2020

Premiéra: 17. dubna 2020

Chystané reprízy: 18.4., 20.4., 21.4. + další

Vaši žádost posílejte na adresu: muzatkova@ndbrno_cz nebo další dotazy budou zodpovězeny na tel. 737 663 651, pro dětské role vám bude v případě zájmu zaslán i zkušební text.

Uzávěrka přihlášek: 21. 1. do 17.00 hodin

Přesný termín a harmonogram konkurzu bude stanoven po dohodě se zájemci