Nalaďte se na příští sezónu

Nadcházející sezóna 2013/2014 bude nabitá množstvím nových rozmanitých představení, ze kterých si vybere každý z Vás.

Začneme pěkně zvesela Veselkou (Stanisław Wyspiański), kde autor využívá nejen slovo, ale i hudbu, tanec a výtvarné umění, prolíná realitu i fantaskno a groteskno a to vše prostřednictvím současného divadelního tvaru, který tenkrát předešel všechny evropské modernisty.                      

Premiéra 18.října    Veselka_na_web.jpg

Následovat bude hra Ostrov pokladů (Robert Louis Stevenson ) aneb dobrodružná plavba za hranice dětské fantazie pro malé i velké. Tento dobrodružný příběh plný napětí a dramatických zvratů je vyprávěn prostřednictvím kluka Jima, který se zásluhou prožívaných událostí mění ve výraznou osobnost. Ze souboje dobra a zla vycházejí pak pro Jima základní životní hodnoty – smysl pro spravedlnost a cit pro morální jednání.

Premiéra 13.prosince  ostrov_pokladu_na_web.jpg

Další premiérou, tentokráte už v roce 2014, bude inscenace Ostře sledované vlaky (Bohumil Hrabal), kterou na jeviště Mahenova divadla převede odborník na slovo vzatý, režisér Ivo Krobot, který inscenoval na třicet Hrabalových textů na mnoha jevištích doma i v zahraničí. Takže plácačka, razítko, divan a jedem.

Premiéra 24.ledna  OStre_Sledovane_Vlaky_na_web.jpg

V březnu k nám dorazí Panička z venkova (William Wycherley), jež Vám poodhalí sladké tajemství, že  "nejsladší je ženy ctností, když i klame s nevinností." Komedie o pokrytecké společnosti urozených londýnských manželů a jejich ženušek je odvážná, leč ani v nejmenším vulgární či nemravná, a právě proto přináší mnoho poučení. Neřesti tropené s vynalézavostí a vtipem jsou zde po zásluze odměněny, zatímco hlupákům se divák může vysmát spolu s autorem.

Premiéra 21.března  Panicka_z_venkova_na_web.jpg

Předposlední premiérou na prknech Mahenova divadla bude mít jedna z vrcholných Shakespearových tragédií Othelo. Tento skvost divadelní tvorby netřeba více představovat, takže slovy Othela: "Vím, že je počestná, vím, že je zrádná. Vím, že máš pravdu, vím i to, že lžeš." Inscenaci pro soubor Činohry NDB připravuje režisér Rastislav Ballek, v současnosti jeden s nejoriginálnějších a nejvíce oceňovaných slovenských divadelníků.

Premiéra 25.dubna  othello_na_web.jpg

A sezónu zakončíme Aristofanovou komedií Lysistrata, ve které je z milostné touhy učiněn mírotvorný prostředek, či, převedeno do současné mluvy: Chtíčem za mír! Nebo chcete-li: Ženy vládnou mužům. Nebo světu? Říká se, že antičtí myslitelé a umělci již vlastně všechno o člověku i společnosti vyslovili, že od té doby jejich následovníci jen variují myšlenky a témata, která oni nastolili. Možná že ještě něco doplnil Shakespeare a snad i Kafka, ale základ všeho je antický...

Premiéra 20.června  lysistrata_na_web.jpg