Představujeme Vám nový odborně-kritický web!

Vážené milovnice i milci umění divadelního, prosím pozor.  Na vědomost se tímto dává, že Mahenova činohra Národního divadla Brno vypustila na rozbouřené vlny virtuální sítě novotou vonící odborně-kritický web.

Adresa www.thalienalabuti.cz, jejíž poetický název je inspirován sousoším, jež se nachází přímo na Mahenově divadle, je postupně zabydlována texty, předmětem jejichž zájmu není nic jiného, než nekompromisní ohledávání aktuální činoherní produkce Národního divadla Brno. Publicisté začínající i renomovaní jsou redakčním týmem Thálie na labuti aktivně provokováni k opakovaným návštěvám Mahenovy činohry a následné pitvě místních inscenací. Pro zjednodušení čtenářovy orientace jsou příspěvky na webu řazeny do kvinteta základních žánrů, kterým byly zároveň přesně v intencích „labutí“ poetiky webu propůjčeny adekvátní názvy.

Labuť noční pod svými perutěmi ukrývá stručné články, které prostřednictvím pouhých několika úderných vět shrnou bezprostřední dojmy z právě viděné inscenace. Hlavním poznávacím znakem noční labuti budiž její aktuálnost, nezřídka se tudíž vyskytuje na premiérách, v noci píše, a na svět přichází brzy ráno. Její autoři se stejnou měrou rekrutují z řad letitých ostropisců i autorů, kteří si své ostruhy teprve brousí.

Labutí divokou je myšlen kritický živočich, jenž nemusí být vždy rekrutován přímo s okruhu divadelního, ale je s inscenací či jejím tématem nějakým způsobem osudově spojen. Titulní divokost jeho příspěvku je posléze definována absencí předem vymezených mantinelů, v nichž se má daný autor pohybovat. Subjektivita je tedy u labutě divoké ceněna nadevše!

Labuť hloubavá je pomyslnou královnou kritické části Thálie na labuti. V jejím hájemství se pohybují ti, jimž je vlastní komplexní analytická kritika. Právě snaha o renesanci vrcholné kritické disciplíny, která v posledních letech zažívá v našich zemích razantní ústup z někdejší slávy, byla jedním z iniciačních motivů vzniku odborně-kritického webu NdB.

Labuť chechtavá je oddíl, který je vyhrazen publicistice. Zde bude čtenáři dopřán odpočinek od kritických výpadů a vylomenin. Labuť chechtavá dává prostor tvůrcům, vede rozhovory a rozpustile baví.

 Labuť archivní značí, že v sobě skrývá informace interní. Tento oddíl je vyhrazen všem zájemcům o hloubání nad inscenacemi Mahenovy činohry, k dohledání zde totiž budou různé informace z jejich zrodu, jako například návrhy kostýmů, nástin dramaturgicko-režijní koncepce, či ukázky textových úprav.

Odborně-kritický web Thálie na labuti, zřízený Mahenovou činohrou Národního divadla Brno vychází z přesvědčení, že přítomnost soustavné kritické reflexe je jedním ze základních předpokladů kvalitativního vzestupu umělecké produkce v prostoru a čase. Tento symbiotický vztah by však zároveň měl fungovat v obou směrech. I proto je záměrem „labutího“ webu stát se jednou s platforem pro rozvoj divadelní kritiky (nejen) v Čechách.

Nechte se svést a prosím, čtěte!