Rozdělení Janáčkova a Mahenova divadla do sektorů.

Vážení diváci, 

 

z důvodu zajištění bezpečnějšího pohybu po budovách NdB během představení jsme se rozhodli rozdělit Mahenovo a Janáčkovo divadlo do dvou sektorů. Pokud tedy půjdete na představní, dbejte prosím následujících pokynů. V případě nejasností, neváhejte kontaktovat hledištní personál. 

 

Mahenovo divadlo

 

Sektor A

 

-          Místa zakoupená do přízemí a 1. pořadí.

-          Diváci sektoru A pro vstup využijí dveře ze strany ulice Za divadlem a hlavní vstup pod balkonem z Malinovského náměstí. Uvnitř divadla se ke svým místům dostanou po hlavním trojramenném schodišti a nebo bočním schodištěm vpravo.

-          Diváci mají k dispozici pravou část šatny s písmeny D, E, F.

-          Před představením a o přestávce mají diváci sektoru A k dispozici bufet vlevo (při pohledu k Malinovskému náměstí).

 

Sektor B

 

-          Místa zakoupená do 2., 3. a 4. pořadí.

-          Diváci sektoru B použijí vchody na levém rohu budovy, a dveře z Rooseveltovy.

-          Do vyšších pořadí se diváci dostanou všemi bočními schodišti po levé straně budovy.

-          K dispozici mají šatny vlevo písmena A, B, C.

-          Před představením a o přestávce mají diváci sektoru B k dispozici bufet vpravo (při pohledu k Malinovskému náměstí).

Plán rozdělení sektorů

 

Janáčkovo divadlo

 

              Sektor A

 

-          Místa zakoupená do přízemí a 1. pořadí.

-          Do sektoru A se divák dostane buď z podzemního parkoviště po bočním schodišti a nebo 1. a 2. dveřmi hlavního vstupu (budou označeny).

-          Diváci sektoru A mají k dispozici šatnu pod písmeny A – G.

-          Před představením a o přestávce mohou využít bufety v 1. pořadí.

 

Sektor B

 

-          Místa zakoupená na balkon.

-          Do sektoru B se bude vstupovat hlavním vstupem, 3. dveřmi hlavního vstupu.

-          Diváci sektoru B mají k dispozici šatnu pod písmeny H a I po levé straně od vstupu.

-          Před představením a o přestávce mohou využít bufet v přízemí vlevo.

-          K cestě na balkon budou diváci sektoru B používat levé boční schodiště vlevo.

 

Plán rozdělení sektorů