Scénická čtení

Scénická čtení na Malé scéně

Každé významné divadlo, které disponuje studiovým prostorem, pořádá v rámci svého off-programu scénická čtení. Dramatický text je přitom čten pod pečlivým vedením režiséra s dramaturgem – proto tímto způsobem vlastně vzniká črta případné budoucí inscenace. Diváci se mohou seznámit s nejnovějšími tuzemskými i zahraničními divadelními hrami, mají možnost objevit množství neznámých dramatických textů a talentovaných autorů a také se setkat se svými oblíbenými herci v malém, neoficiálním prostoru, který připouští bližší kontakt a přátelskou atmosféru.