Úmrtí Jeho Eminence kardinála Tomáše Špidlíka

Mahenova činohra se zármutkem přijala zprávu o náhlém úmrtí Jeho Eminence kardinála Tomáše Špidlíka. Připravujeme  náhradní program, který by měl být koncipován jako vzpomínka na tuto mimořádnou osobnost. Zúčastní se vzácní hosté, kteří připomenou významné lidské a duchovní kvality Tomáše Špidlíka a věnují mu tak jako my všichni tichou vzpomínku. On již jistě celebruje mši svatou před trůnem Nejvyššího, jenž řídí naše osudy.

Requiescat in pace

Vedení Mahenovy činohry